ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงผึ้งโพรง การเริ่มต้นการเลี้ยงผึ้งโพรง การเก็บน้ำผึ้งในรัง

การเลี้ยงผึ้งโพรง การเลี้ยงและการจัดการผึ้งโพรงที่ดี เพื่อให้ได้ผลผลิตน้ำผึ้งที่ปลอกภัยจากสารพิษและมีคุณภาพ 1. การเริ่มต้นการเลี้ยงผึ้งโพรง ผึ้งโพรง เป็นผึ้งพันธุ์ของเมืองไทยชนิดหนึ่งที่มีอยู่ในทุกภาค ซึ่งในธรรมชาติของผึ้งโพรงจะทำรังด้วยการสร้างรวงซ้

Read more