ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงปลาดุกในโอ่งน้ำ การให้อาหาร การเตรียมโอ่งปูนซีเมนต์

การเลี้ยงปลาดุก เป็น วิธีการเลี้ยงปลาอีกวิธีหนึ่งที่สามารถเลี้ยงกันได้ง่าย และสำหรับสถานที่ก็ใช้พื้นที่ไม่เยอะ และสามารถเคลื่อนย้ายท่อปูนซีเมนต์ได้ง่ายด้วย ค่าลงทุนในการการเลี้ยงก็ไม่มากสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพเสริมได้ วิธีเลี้ยงปลาดุกในโอ่งน้ำ 1. เ

Read more