วิธีเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง การเลี้ยงไส้เดือนขายรายได้ดี

ไส้เดือน เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับการพูดถึงมากเป็นอันดับต้นๆ ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าสัตว์อย่างไส้เดือนนั้นได้รับความสนใจจากเกษตรกรมาก จนถึงกับมีการเพาะพันธุ์ และเลี้ยงเพื่อขายอย่างเต็มตัว ทั้งนี้ก็เพราะว่าไส้เดือนนั้น

Read more

เลี้ยงอะไรดีเป็นอาชีพเสริม อาชีพเลี้ยงสัตว์ที่น่าสนใจ ลงทุนน้อยกำไรสูง

เลี้ยงอะไรดีเป็นอาชีพเสริม อาชิพเสริมนั้นเป็นอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เสริมให้กับหลายๆ คนได้เป็นอย่างดี ซึ่งบางอาชีพก็อาจจะมากกว่างานประจำ หรืองานหลักด้วยซ้ำไป อาชีพเสริมอย่างหนึ่งที่ได้รับความนิยมก็คงหนีไม่พ้นการทำเกษตรโดยเฉพาะการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งไม่

Read more

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง เลี้ยงอะไรรายได้ดี ขายได้เร็ว ขายง่ายสุด เลี้ยงอะไรรวยเร็ว

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ หรือปศุสัตว์นั้นเป็นอาชีพที่เกษตรกรหลายๆ คนหันมาทำกันอย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถขายได้ราคาดี และเป็นที่นิยมของตลาด สำหรับสัตว์ที่มีราคาดี และปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมเลี้ยง มีดังต่อไปนี้ เลี้ยงอะไรรายได้ดี เลี

Read more

การเลี้ยงด้วงสาคูในกะละมังและการเลี้ยงด้วงสาคูแบบธรรมชาติ

“ด้วงสาคู” หรือ ด้วงลาน จัดเป็นแมลงอีกชนิดหนึ่งที่กำลังได้รับความนิยมบริโภคทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เนื่องจากขนาดของตัวหนอนค่อนข้างโต มีน้ำหนักดีและขายได้ราคาดี มีวงจรชีวิตสั้น มีโปรตีนสูงเช่นเดียวกับแมลงชนิดอื่น ๆ ปัจจุบันมีการเพาะเลี้ยงกันมากในเขตพ

Read more

วิธีการเลี้ยงชันโรงอย่างง่ายสำหรับมือใหม่ วัสดุอุปกรณ์ ขั้นตอนการเลี้ยง

ชันโรงเป็นชื่อเรียกแมลงจำพวกผึ้งที่ไม่มีเหล็กใน จากการศึกษาพบว่าในปะเทศไทยได้มีการค้นพบพันธุ์ชันโรง จำนวน 23 ชนิด กระจายอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทย ชันโรงมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละภาคของประเทศไทย ภาคกลางเรียกรวม ๆ กันว่าชันโรง ภาคเหนือเรียกชันโรงต

Read more

ขั้นตอนวิธีวิธีการเพาะเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารไก่ อาหารปลา

การเพาะเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารไก่ เป็นวิธีการเลี้ยงไก่ที่ประหยัดต้นทุน วิธีการเพาะเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารไก่ อาหารปลา ขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ยาว 1.50 เมตร ลึก 25 เซนติเมตร ใช้ไม้ที่มีเปลือกแห้ง ตัดเป็นท่อนขนาดเหมาะสมสามารถวางในหลุมได้พอดี นำไปวา

Read more

ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงแมงดานา บ่อสำหรับเลี้ยงแมงดา การหาพันธุ์มาเพาะเลี้ยง

แมงดานาจัดเป็นสัตว์จำพวกมวนน้ำชนิดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกนี้ ฝรั่งจึงเรียกแมงดานาว่า “มวนน้ำยักษ์” ตามธรรมชาติแล้วน่าจะเรียกว่า “แมงดา” จะถูกต้องกว่าเพราะมันมีขาแค่ 6 ขา ไม่ใช่ 8 ขา ซึ่ง เรียกว่า “แมง” ตามการจำแนกวิธีเรียกของสัตว์เล็กๆ จำพวกนี้ แต่น

Read more