สูตรอาหารหมู ขั้นตอนวิธีการทำอาหารหมูชีวภาพหมูหลุม

สูตรอาหารหมู อาหารสัตว์เป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของการเลี้ยงสัตว์ การลดต้นทุนอาหารสัตว์โดยใช้วัสดุที่ราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่น จะช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงลงได้ทำให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนมากขึ้น การทำอาหารสุกรจากหยวกกล้วยหมัก ส่วนประกอบ ต้นกล้วยซอย   100   กิโลก

Read more

ขั้นตอนวิธีการทำอาหารสัตว์เอนกประสงค์ลดต้นทุน

สูตรอาหารสัตว์เอนกประสงค์ ปัจจัย หลักของเกษตรกรที่ทำการเลี้ยงสัตว์ในปัจจุบัน แน่นอนว่าจะต้องมีอาหารเป็นปัจจัยต้นๆ ซึ่งปัจจุบันนี้อาหารสัตว์สำเร็จรูปมักจะมีราคาแพง ทำให้เกษตรกรต้องแบกรับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นตรงนี้ด้วย คุณพิมพ์ระดา โพธิ์ศรี และ คุณดลยรัชต

Read more

วิธีการผลิตอาหารธรรมชาติสำหรับปลากินพืช การทำแพปลาให้อาหารปลาในบ่อ

ภาวะปัจจุบันปลาน้ำจืดจากแหล่งน้ำธรรมชาติมีน้อยลง ไม่เพียงพอต่อการบริโภค ไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด เกษตรกรส่วนหนึ่งได้หันมาเลี้ยงปลาน้ำจืดจำหน่าย แต่ก็ต้องประสบสภาวะขาดทุน หรือไม่ก็ได้กำไรน้อย ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน เนื่องจากอาหารสำเร็จรูปมีราคาแ

Read more

ขั้นตอนวิธีวิธีการเพาะเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารไก่ อาหารปลา

การเพาะเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารไก่ เป็นวิธีการเลี้ยงไก่ที่ประหยัดต้นทุน วิธีการเพาะเลี้ยงปลวกเพื่อใช้เป็นอาหารไก่ อาหารปลา ขุดหลุมกว้าง 1 เมตร ยาว 1.50 เมตร ลึก 25 เซนติเมตร ใช้ไม้ที่มีเปลือกแห้ง ตัดเป็นท่อนขนาดเหมาะสมสามารถวางในหลุมได้พอดี นำไปวา

Read more

ขั้นตอนวิธีการทำอาหารปลากินพืชสูตรประหยัดโตเร็วแข็งแรง

การเลี้ยงปลาให้ประสบความสำเร็จ และได้ผลกำไรดีนั้น ผู้เลี้ยงต้องประหยัดต้นทุนการเลี้ยงให้ได้มากที่สุด โดยเฉพาะต้นทุนค่าอาหารปลา ซึ่งถ้าสามารถลดต้นทุนได้มากเท่าไหร่ ผลกำไรก็จะสูงขึ้นมากเท่านั้น สูตรอาหารปลากินพืช ใช้ได้กับปลากินพืชทุกชนิด ส่วนผสม สูตรอ

Read more

รวมสูตรอาหารเลี้ยงปลาดุก หลากหลายสูตร ประหยัด โตเร็วแข็งแรง

ปลาดุกเป็นปลาที่เลี้ยงง่าย ก่อนอื่นคุณก็เตรียมบ่อเพื่อการเลี้ยงก่อน ว่าแต่ว่าบ่อที่จะเลี้ยงเคยเลี้ยงปลามาก่อนหรือเปล่า ถ้าไม่เคยก็ต้องเอาน้ำเข้าบ่อเพื่อเป็นการทำให้กรดและด่างหมดไปก่อนประมาณ 10 วัน จากนั้นก็เอาน้ำเข้าบ่อแล้วพักไว้ อีก 1 วัน จากนั้นก็เ

Read more

สูตรอาหารปลาดุกประหยัดต้นทุนด้วยหญ้าเนเปียร์

สูตรอาหารปลาดุกประหยัดต้นทุนด้วยหญ้าเนเปียร์ ปัญหาของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาดุกในปัจจุบันนี้ คือ ปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตปลาดุกเพื่อให้ได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย ทั้งค่าอาหารปลาที่ราคาแพงมากกว่าราคาปลาดุกที่เลี้ยง ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุก จึงต้องหาว

Read more

การปลูกหญ้าเนเปียร์เพื่อเป็นอาหารของปลากินพืช

การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในปัจจุบันเกษตรกรมีปัญหาในเรื่องต้นทุนการผลิตที่สูง ซึ่งต้นทุนส่วนใหญ่จะเป็นค่าอาหารปลาประมาณ 60 % ส่วนที่เหลือจะเป็นค่าพันธุ์ปลา และค่าบริหารจัดการปัญหาหลักๆ ของเกษตรกรเรื่องการเลี้ยงปลา ขาดเงินทุนหมุนเวียน เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มีเ

Read more