เลี้ยงไก่ชนสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้มหาศาล

ปัจจุบันไก่ชน ถือได้ว่าเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สร้างรายได้ให้กับผู้เลี้ยงได้อย่างมากมายมหาศาล ที้งนี้เพราะว่าไก่ชนสามารถนำเข้าสู่กีฬาไก่ชนได้ ไก่ชนที่มีฝีมือนั้นมักจะมีค่าตัวสูง ตั้งแต่หลักแสนถึงหลายล้านบาท ดังนั้นเกษตรกรยุคนี้จึงหันมาเลี้ยงไก่ชนกันมากขึ

Read more

ตัวอย่างโครงการเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงไก่หลุม เล้าไก่อินทรีย์

การเลี้ยงไก่หลุม คุณสมศักดิ์ เครือวัลย์ ม.8 ต.สองสลึง อ.แกลง จ.ระยอง ปราชญ์เกษตรโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกษตรทฤษฎีใหม่ไร่นาสวนผสม ได้นำเรื่องราวทั้งหมดที่เป็นพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 10 เรื่อง ซึ่งใช้เวลาเรียนรู้ทั้งหมดมาครึ่งช

Read more

ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงไก่พื้นเมือง การสร้างโรงเรือน อาหารที่ใช้เลี้ยงไก่พื้นเมือง

ไก่พื้นเมืองอยู่คู่กับประเทศไทยมานาน และธรรมชาติของไก่พื้นเมืองก็มีความแข็งแรงในตัวเองอยู่แล้ว เหมาะสมกับภูมิอากาศและอาหารที่อุดมสมบูรณ์ในบ้านเรามากกว่าไก่ชนิดอื่นๆ และเกษตรกรในชนบทส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ห่างไกลจากเทคโนโลยี ขณะที่การเลี้ยงไก่พื้นเมืองก็ไม่

Read more