ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงหมูหลุม ขั้นตอนการสร้างคอก การให้อาหารหมูหลุม

หมูหลุม เป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกการเลี้ยงหมูแบบขุดหลุมลึก โดยมีวัสดุรองพื้นหลุม มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” เป็นการเกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้น แต่มีแนวคิดอยู่เบื้องหลังของการทำงาน เป็นการทำแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต

Read more

สูตรอาหารหมู ขั้นตอนวิธีการทำอาหารหมูชีวภาพหมูหลุม

สูตรอาหารหมู อาหารสัตว์เป็นต้นทุนส่วนใหญ่ของการเลี้ยงสัตว์ การลดต้นทุนอาหารสัตว์โดยใช้วัสดุที่ราคาถูกและหาได้ง่ายในท้องถิ่น จะช่วยลดต้นทุนการเลี้ยงลงได้ทำให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนมากขึ้น การทำอาหารสุกรจากหยวกกล้วยหมัก ส่วนประกอบ ต้นกล้วยซอย   100   กิโลก

Read more

ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงหมูแบบธรรมชาติปลอดสารพิษ

การเลี้ยงหมูด้วยวิธีธรรมชาติหรือการเลี้ยงหมูแบบสมัยก่อนที่จะเลี้ยงหมูด้วยพืชผักหรือใบไม้ต้นไม้ที่หาได้ตามธรรมชาติ ตามท้องถิ่นที่เลี้ยง ซึ่งคุณภาพของหมูหลุมที่ได้มานั้นจะมีคุณภาพที่ดีและเป็นที่ต้องการของตลาด สามพรานฟาร์ม เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเนื

Read more