การเลี้ยงสุนัขและดูแลสุนัขเบื้องต้น สำหรับคนรักสุนัข

สุนัขนั้นเป็นสัตว์เลี้ยง ที่อยู่คู่กับคนมาตั้งแต่ยุคโบราณ เพราะสุนัขหรือหมานั้นเป็นสัตว์ ที่มีความซื่อสัตย์ และรักเจ้าของเป็นอย่างมาก ทำให้นอกเหนือไปจากความสามารถในการล่าสัตว์ หรือการเฝ้าบ้านแล้ว สุนัขยังถือเป็นเพื่อนแก้เหงาให้กับมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

Read more

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง เลี้ยงอะไรรายได้ดี ขายได้เร็ว ขายง่ายสุด เลี้ยงอะไรรวยเร็ว

ธุรกิจสัตว์เลี้ยง ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ หรือปศุสัตว์นั้นเป็นอาชีพที่เกษตรกรหลายๆ คนหันมาทำกันอย่างเต็มที่ เนื่องจากสามารถขายได้ราคาดี และเป็นที่นิยมของตลาด สำหรับสัตว์ที่มีราคาดี และปัจจุบันกำลังเป็นที่นิยมเลี้ยง มีดังต่อไปนี้ เลี้ยงอะไรรายได้ดี เลี

Read more

วิธีไล่ยุงในบ้าน ไล่ยุงในห้องนอน สารไล่ยุง ใช้อะไรไล่ยุงธรรมชาติ

ยุงเป็นแมลงร้าย ที่นอกจากจะสร้างความรำคาญให้กับคนแล้ว มันยังเป็นพาหะในการนำโรคร้ายมาสู่คนอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรคไข้มาลาเรีย โรคไข้เลือดออก เป็นต้น ดังนั้นเราจึงควรไล่ยุงออกไปจากที่อยู่อาศัย หรือหากสามารถกำจัดมัดไปได้เลยก็ยิ่งดี วิธีการในการกำจัดยุงหร

Read more

วิธีกําจัดเห็บหมาตามพื้นบ้านการใช้น้ำยากำจัดเห็บหมัดสุนัข

เห็บ เป็นแมลงประเภทปรสิตดูดเลือดชนิดหนึ่ง ที่สามารถก่อให้เกิดความรำคาญแก่สัตว์เลี้ยง รวมถึงมนุษย์ได้ นอกจากนั้นเห็บยังเป็นพาหะของเชื้อโรคหลายชนิด เมื่อเห็บกัดคนหรือสัตว์ มันจะทำการฝังเขี้ยวลงไปในเนื้อ และดูดเลือด ทำให้เกิดความเจ็บปวด และแกะออกได้ยาก

Read more

วิธีกําจัดหนูในบ้าน ใช้กาวดักหนู กรงดักหนู เหยื่อดักหนู

หนูเป็นสัตว์ฟันแทะสุดสกปรก ที่นอกจากจะสร้างความรำคาญแล้ว ยักเป็นตัวพาหะ ที่นำพาโรคร้ายแรงต่างๆ มาสู่คนด้วย ไม่ว่าจะเป็นโรคฉี่หนู โรคไข้รากสาด กาฬโรค พยาธิ เป็นต้น ดังนั้นเราจึงต้องมีการกำจัดหนูออกไปให้พ้นจากบริเวณบ้านอย่างเด็ดขาด เพื่อตัดตอนโอกาสในกา

Read more

วิธีกําจัดแมลงหวี่ด้วยสมุนไพร ใช้สเปรย์ ทำที่ดัก ไล่แมลงวี่ด้วยวิธีธรรมชาติ

แมลงหวี่นั้นเป็นแมลงขนาดเล็ก ที่ชื่นชอบในการตอมของสกปรก ขยะเปียก เศษอาหาร ดวงตาของคนและสัตว์ ตลอดจนบาดแผล ดังนั้นนอกจากมันจะเป็นที่รำคาญแล้ว มันยังอาจจะนำเอาเชื้อโรคต่างๆ ให้มาสู่คนได้อีกด้วย เช่น โรคตาแดง โรคติดเชื้อต่างๆ เป็นต้น ดังนั้นจึงจำเป็นจะต

Read more

วิธีกําจัดแมลงสาบในบ้าน ห้องนอน ห้องน้ำ ตัวเล็ก-ใหญ่ แบบธรรมชาติ

แมลงสาบเป็นแมลงปีกแข็งชนิดหนึ่ง ที่มักจะอาศัยอยู่ตามแหล่งสกปรก ชอบกินเศษอาหารและของเน่าเหม็น ดังนั้นมันจึงเป็นแมลงที่ไม่เพียงแต่สร้างความรำคาญให้กับมนุษย์เท่านั้น แต่ยังสามารถนำพาเอาโรคร้ายแรงมาสู่คนได้อีกด้วย อาทิ ท้องร่วง โรคพยาธิต่างๆ เป็นต้น ดังน

Read more

วิธีกำจัดแมลงวัน การทำกาวดักแมลงวัน ไล่แมลงวันด้วยวิธีธรรมชาติ

แมลงวันเป็นแมลงชนิดหนึ่ง ที่มักจะสร้างปัญหาให้กับมนุษย์ เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดความรำคาญแล้ว มันยังเป็นพาหะนำโรคร้ายแรงมากมายมาสู่มนุษย์ด้วย ไม่ว่าจะเป็น อหิวาตกโรค ท้องร่วง บิด ไข้รากสาดน้อย ฯลฯ ดังนั้นการกำจัดแมลงวัน และวงจรชีวิต-การสืบพันธุ์ของมัน

Read more

วิธีกําจัดมดแดง มดเหม็น กําจัดมดในบ้าน ในห้องนอน แบบธรรมชาติ

กำจัดมดแดง มดนั้นเป็นแมลงที่สามารถสร้างความรำคาญให้กับเราได้อย่างไม่น่าเชื่อ โดยเฉพาะเวลาที่มักจะทิ้งอาหารเอาไว้ ก็มักจะมีเจ้ามดนี่เข้ามาตอมอาหารจนเต็มไปหมด หรือมดบางชนิดก็สามารถที่จะกัดหรือปล่อยพิษใส่คนได้อีกด้วย ดังนั้นเราจึงจำเป็นจะต้องหาวิธีการใน

Read more

ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงหมูหลุม ขั้นตอนการสร้างคอก การให้อาหารหมูหลุม

หมูหลุม เป็นภาษาชาวบ้านที่เรียกการเลี้ยงหมูแบบขุดหลุมลึก โดยมีวัสดุรองพื้นหลุม มีแนวคิดตามหลักการของ “เกษตรกรรมธรรมชาติ” เป็นการเกษตรที่ไม่เพียงแต่คำนึงถึงผลผลิตจากการเกษตรเท่านั้น แต่มีแนวคิดอยู่เบื้องหลังของการทำงาน เป็นการทำแบบการเกษตรที่เป็นมิตรต

Read more
Page 1 of 612345...Last »