วิธีเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง การเลี้ยงไส้เดือนขายรายได้ดี


วิธีเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง การเลี้ยงไส้เดือนขายรายได้ดี

วิธีเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง การเลี้ยงไส้เดือนขายรายได้ดี เพาะเลี้ยงไส้เดือน อาหารไส้เดือนดิน ดินมูลไส้เดือน ตลาดไส้เดือนต่างประเทศ

 

ไส้เดือน เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่ได้รับการพูดถึงมากเป็นอันดับต้นๆ ในรอบหลายปีที่ผ่านมาเลยทีเดียว เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าสัตว์อย่างไส้เดือนนั้นได้รับความสนใจจากเกษตรกรมาก จนถึงกับมีการเพาะพันธุ์ และเลี้ยงเพื่อขายอย่างเต็มตัว

ทั้งนี้ก็เพราะว่าไส้เดือนนั้นใช้ประโยชน์ได้หลายทาง ไม่ว่าจะเป็นการทำให้ดินร่วนซุยและมีธาตุอาหาร เหมาะสำหรับการปลูกพืชต่างๆ นั่นเอง เกษตรกรสามารถเลี้ยงไส้เดือนได้ง่ายๆ โดยใช้เทคนิคการเลี้ยงในกะละมัง ก่อนอื่นเตรียมอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

อุปกรณ์เลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง

– กะละมัง ควรเลือกกะละมังที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ำกว่า 40 ซม. โดยจะใช้ประมาณ 10 ใบ
– มูลวัว และมูลแพะตากแห้ง อย่างละประมาณ 5 กิโลกรัม
– ไม้ไผ่ สำหรับทำเป็นชั้นวางกะละมัง หากต้องการความทนทานสามารถใช้เหล็กได้ แต่แนะนำให้ทำแบบประหยัดโดยการใช้ไม้ไผ่จะลดต้นทุนได้ดีที่สุด
– ไม้กระดานสำหรับวางพาดตามชั้นวาง เป็นตัวรองรับน้ำหนักของกะละมัง
– น้ำสะอาด
– พันธุ์ไส้เดือนประมาณ 400 ตัว ต่อกะละมัง 10 ใบ

วิธีการเลี้ยงไส้เดือนในกะละมัง

1. ก่อนอื่นทำการเจาะกะละมังให้เป็นรูเล็กๆ ประมาณ 5-6 รูที่ก้นกะละมัง เพื่อเป็นรูสำหรับการระบายน้ำ โดยกะละมังใบที่อยู่ล่างสุดไม่จำเป็นต้องเจาะครับ เพราะมันจะเป็นตัวรับน้ำ และมูลไส้เดือนที่ไหลลงมาจากรูระบายที่เจาะไว้ที่กะละมังด้านบน

2. นำเอามูลวัวและมูลแพะแห้ง ที่เตรียมไว้แล้วมาทำการบดให้ละเอียด จากนั้นคลุกให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียว ก่อนนำเอาไปใส่ในกะละมังที่เจาะรูเตรียมไว้ กะขนาดให้เท่าๆ กัน แล้วจึงรดน้ำให้เกิดความชุ่มชื้นพอประมาณ แต่ไม่ควรให้แฉะมากจนเกินไป

3. จัดการทำชั้นวางกะละมังหรือคอนโดไส้เดือน โดยการใช้ไม้ไผ่ปักลงในดินและตอกให้แน่นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า (แนะนำให้ขุดหลุมฝังจะแน่นหนากว่า) ใช้ลวดหรือตะปูยึดคานสำหรับวางแผ่นไม้ให้แน่นหนา จากนั้นให้เอาแผ่นไม้ที่เตรียมไว้ มาพาดตามชั้นวาง แล้วจึงใช้ลวด หรือตะปูตอกให้แน่น ป้องกันแผ่นไม้เลื่อน

4. เอาพันธุ์ไส้เดือนที่เตรียมไว้ มาทำการคลุกกับมูลสัตว์ในกะละมังอีกครั้ง โดยแบ่งให้เท่าๆ กัน (ตกกะละมังละ 40 ตัว) จากนั้นให้เอาน้ำรดอีกทีพอชุ่มชื้น ได้ที่แล้วเอากะละมังไปวางไว้บนชั้นจนครบ

5. ทุกเช้าจะต้องมีการรดน้ำไส้เดือนในกะละมังทุกชั้น เพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นอยู่ตลอด หลังจาก 7 วันแล้วให้เอากากถั่ว เศษผักต่างๆ ใส่เอาไว้ในกะละมัง เพื่อเป็นอาหารไส้เดือน

6. การเลี้ยงไส้เดือน ควรเลี้ยงในที่ที่อากาศถ่ายเทได้สะดวก ไม่อับทึบเกินไป แต่จะต้องเลี้ยงในบริเวณที่มีหลังคา ไม่ควรให้ไส้เดือนโดนแสงแดดโดยตรง