ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงหมูแบบธรรมชาติปลอดสารพิษ


ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงหมูแบบธรรมชาติปลอดสารพิษ

ขั้นตอนวิธีการเลี้ยงหมูแบบธรรมชาติปลอดสารพิษ การเลี้ยงหมูด้วยวิธีธรรมชาติหรือการเลี้ยงหมูแบบสมัยก่อนที่จะเลี้ยงหมูด้วยพืชผักหรือใบไม้ต้นไม้ที่หาได้ตามธรรมชาติ ตามท้องถิ่นที่เลี้ยง

 

การเลี้ยงหมูด้วยวิธีธรรมชาติหรือการเลี้ยงหมูแบบสมัยก่อนที่จะเลี้ยงหมูด้วยพืชผักหรือใบไม้ต้นไม้ที่หาได้ตามธรรมชาติ ตามท้องถิ่นที่เลี้ยง ซึ่งคุณภาพของหมูหลุมที่ได้มานั้นจะมีคุณภาพที่ดีและเป็นที่ต้องการของตลาด

สามพรานฟาร์ม เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเนื้อสุกรมาตรฐานสูงซึ่งดำเนินการมานานกว่า ๓๐ ปีแล้ว เป็นเจ้าของสายพันธุ์สุกรของตัวเองถึง ๓ สายพันธุ์ รวมถึงสายพันธุ์ “สามพรานฟาร์ม” ด้วย

เดิมทีสามพรานฟาร์มก็เหมือนฟาร์มสุกรทั่วไป คือ เลี้ยงหมูแบบกั้นคอก ให้อาหารสำเร็จรูป และใช้ยาปฏิชีวนะเป็นเรื่องปกติ แต่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาจึงได้พบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำฟาร์มคือ สุขภาพความแข็งแรงของหมู ทว่า สภาพความเป็นอยู่อันแออัด ตลอดจนวิธีการเลี้ยงแบบเดิมๆ นั้นไม่ได้ช่วยส่งเสริมให้หมูสุขภาพดีเลย เปรียบเทียบง่ายๆ ว่าถ้าคนเราต้องอยู่ปะปนกันอย่างหนาแน่นในที่คับแคบ ไม่ได้ออกกำลังกาย ไม่ได้เห็นเดือนเห็นตะวันหรือออกไปสัมผัสธรรมชาติ ร่างกายก็ย่อมจะอ่อนแอเป็นธรรมดา แถมสภาพจิตใจยังตกอยู่ในภาวะซึมเศร้าและเครียดด้วย

นี่เลยกลายเป็นที่มาที่ทำให้สามพรานฟาร์มเริ่มทบทวนว่าทำอย่างไรให้หมูแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วย นั่นก็คือต้องสร้างภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติให้แก่หมู โดยคำนึงถึงเรื่องสวัสดิภาพของสัตว์ (Animal Wellfare) คุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์เป็นสำคัญ โดยศึกษาจากพฤติกรรมตามธรรมชาติของเจ้าหมูแล้วออกแบบที่อยู่อาศัยและการเลี้ยงดูให้ตรงตามนั้น เพื่อให้หมูมีชีวิตอยู่อย่างเป็นสุข แข็งแรง และอารมณ์ดี

แหล่งข้อมูล
www.monmai.com/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4/