การเลี้ยงปลานิลบ่อดิน การเลี้ยงปลานิลแบบธรรมชาติ


การเลี้ยงปลานิลบ่อดิน การเลี้ยงปลานิลแบบธรรมชาติ

การเลี้ยงปลานิลบ่อดิน การเลี้ยงปลานิลแบบธรรมชาติ

 

ปลานิลจัดได้ว่าเป็นปลายอดนิยม ที่หลายๆ คนชื่นชอบในการรับประทาน เพราะว่าเนื้อของมันมีรสชาติหวานา หอม และเนื้อแน่นไม่เละ ปลานิลได้รับความนิยมในการนำเอามาทำอาหารหลากหลายเมนู ดังนั้นปลานิลจึงนับว่าเป็นปลาเศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่ง ที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงกัน เนื่องจากชายได้ราคาดี มีความอดทนสูง สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ง่ายมากนั่นเอง

ขั้นตอนการเลี้ยงปลานิล

ขั้นตอนการเลี้ยงปลานิลนั้น ก่อนอื่นให้ทำการเตรียมบ่อสำหรับการเลี้ยงปลาก่อน โดยแนะนำว่าควรเป็นบ่อดิน ที่มีขนาด 4 เหลี่ยม พื้นที่ 400 ตารางเมตรขึ้นไป มีความลึก 1-1.5 เมตร เคล็ดลับในการเลี้ยงปลานิลก็คือการทำบ่อมีที่พักปากบ่อทั้งสี่ด้าน (คือไม่ลึกมาก) เพื่อให้ปลานิลสามารถมาทำรังได้ ในระหว่างฤดูผสมพันธุ์

การเตรียมบ่อเลี้ยงปลานิล

การเตรียมบ่อ สำหรับผู้ที่ขุดบ่อใหม่นั้น ควรทำการปรับค่าดินให้มีความเป็นกลางเสียก่อน โดยหลังการขุดบ่อ ควรทำการโรยปูนขาวเพื่อปรับลดค่าความเป็นกรดของดิน ในอัตราส่วน ปูนขาว 1 กก. ต่อพื้นที่ 10 ตารางเมตร

การเตรียมบ่อ สำหรับผู้ที่ใช้บ่อเก่า ควรทำการสะสางวัชพืช และพืชน้ำต่างๆ ในสระออกให้หมด เพื่อเป็นการทำให้น้ำได้รับอ็อกซิเจนเพียงพอ จากนั้นจึงทำการสูบน้ำออก เพื่อเอาปลาอื่นๆ ที่อาจจะมีในสระออก โดยเฉพาะปลา หรือสัตว์น้ำที่อาจเป็นศัตรูของปลานิลอย่าง ปลาชะโด ปลาช่อน ปลาดุก เต่า งู เป็นต้น จากนั้นปล่อยให้บ่อแห้ง เมื่อแห้งเต็มที่จึงทำการสูบน้ำใส่จนเต็มเหมือนเดิม

การปล่อยปลานิล

ขั้นตอนการปล่อยปานิลลงบ่อนั้น (บ่อขนาด 400 ตารางเมตร) ให้ใช่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์จำนวน 50 คู่ แต่ถ้าหากปล่อยแบบเป็นลูกปลาให้คำนวนเอาว่า 1 ตัวต่อ 1 ตารางเมตร ดังนั้น บ่อ 400 ตารางเมตร ปล่อยลูกปลา 400 ตัว การปล่อยปลาห้ามปล่อยในเวลากลางวัน เนื่องจากน้ำจะมีสภาพร้อน จนอาจจะทำให้ปลาช็อคน้ำตายได้ ช่วงเวลาที่เหมาะสมคือตอนเช้ากับตอนเย็นเท่านั้นครับ

การปล่อยปลานิลนั้นมักจะเป็นการปล่อยโดยนำใส่ในภาชนะก่อน (เช่น กะละมัง) จากนั้นตรวจสอบดูว่าอุณหภูมิของน้ำมีความเหมาะสม (คือไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป) หรือไม่ เมื่อเห็นว่าได้ที่แล้วค่อยๆ ปล่อยปลาลงไปจนหมด

อาหารปลานิล

โดยทั่วไปแล้ว ปลานิลจะสามารถหาอาหารได้เองตามธรรมชาติ อาหารของมันก็ได้แก่พวกตะไคร่น้ำ ไรน้ำ ตัวอ่อนแมลง เป็นต้น ซึ่งเราสามารถสร้างให้เกิดอาหารดังกล่าวได้ โดยการโรยปุ๋ยคอก หรือมูลสัตว์ลงไปในน้ำที่เลี้ยงปลานิล เพื่อเร่งให้เกิดอาหารดังกล่าวขึ้น

สำหรับอาหารเสริมประเภทรำข้าว กากถั่วหรือปลายข้าวต่างๆ ควรให้ประมาณ 5% เท่านั้น (คือให้เสริมเป็นครั้งคราว) เพื่อไม่ให้ปลานิลขาดสารอาหาร ไม่ควรให้เยอะ เนื่องจากจะทำให้สภาพของน้ำในบ่อเกิดการเน่าเสียเร็ว