การเลี้ยงกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งก้ามกราม สัตว์เศรษฐกิจ ขายง่ายได้ราคาดี


การเลี้ยงกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งก้ามกราม สัตว์เศรษฐกิจ ขายง่ายได้ราคาดี

การเลี้ยงกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งก้ามกราม สัตว์เศรษฐกิจ ขายง่ายได้ราคาดี การเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงกุ้งก้ามกราม การเตรียมน้ำเลี้ยงกุ้งกุ้งก้ามกราม

 

กุ้งแม่น้ำหรือกุ้งก้ามกราม เป็นกุ้งน้ำจืดชนิดหนึ่ง ที่นิยมรับประทานกันมาก ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ เนื่องจากกุ้งชนิดนี้จะมีเนื้อแน่น และมีรสชาติหอม หวาน สามารถนำเอามาทำเป็นอาหารได้หลากหลายเมนู ปัจจุบันด้วยความที่สภาพของธรรมชาติเปลี่ยนไป จึงทำให้หากุ้งแม่น้ำตามธรรมชาติได้ยากแล้ว แต่เราสามารถเพาะเลี้ยงขึ้นมาได้ และมีเกษตรกรจำนวนมากหันมาเลี้ยงกุ้งประเภทนี้กัน เพราะขายง่าย ได้ราคาดี

การเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งก้ามกราม

การเลี้ยงกุ้งก้ามกรามนั้นจะเริ่มจากการเตรียมบ่อสำหรับเลี้ยงกุ้ง โดยขุดบ่อหน้ากว้างประมาณ 25 เมตร ยาว 50 เมตร ลึก 1 เมตร ควรเป็นบ่อที่มีด้านยาวไปทางเดียวกับทิศทางลงในบริเวณนั้นๆ จะทำให้อ็อกซิเจนนั้นละลายลงไปในน้ำได้ดี ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อกุ้ง จากนั้นปล่อยตากบ่อให้แห้ง หว่านปูนขาวเพื่อลดความเป็นกรดของดิน ซึ่งเป็นอันตรายต่อกุ้ง ปล่อยทิ้งไว้อีกราว 7-15 วัน จากนั้นให้อัดพื้นบ่อให้แน่น แล้วทำการกำจัดศัตรูของกุ้งออกให้หมด ก่อนทำการลงกุ้ง

การเตรียมน้ำสำหรับเลี้ยงกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งก้ามกราม

ขั้นตอนต่อมาเป็นการเตรียมน้ำ กุ้งก้ามกรามจะเป็นกุ้งที่ต้องการน้ำที่สะอาดทุก 7 วัน (ธรรมชาติของมันเป็นกุ้งแม่น้ำ) เกษตรกรผู้เลี้ยง จึงควรทำการทำบ่อพักน้ำก่อนการนำเอาน้ำมาใช้ในการเลี้ยงกุ้ง โดยบ่ออพักจะมีการพักน้ำราว 7 วัน จึงจะเริ่มทำการสูบน้ำที่พักไว้เข้าบ่อ ให้ลึกประมาณ 60-80 เซนติเมตร น้ำที่เหมาะสำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามกราม ควรเป็นน้ำที่มีสภาพเหมาะสำหรับการเกิดของแพลงตอนพืช โดยการเตรียมสภาพแวดล้อมดังกล่าว มักจะใช้พวกปุ๋ยเคมี ผสมกับเนื้อปลาป่น และรำละเอียดทำการหว่านจนทั่วบ่อ ซึ่งจะทำให้น้ำนั้นกลายเป็นสีเขียวอ่อนๆ เนื่องจากในสภาพของน้ำจะเกิดอาหารของกุ้งขึ้น

การปล่อยกุ้งแม่น้ำหรือกุ้งก้ามกรามลงบ่อเลี้ยง

กุ้งที่นำมาปล่อยเลี้ยงในบ่อ ควรเป็นกุ้งที่มีลักษณะคว่ำเท่านั้น (จะต้องทำการเพาะลูกกุ้งก่อน หรือจะหาซื้อลูกกุ้งแบบสำเร็จรูปมาใช้เลยก็ได้) การปล่อยลูกกุ้งลงน้ำไม่ควรเกิน 7 วันหลังการเตรียมบ่อ เพราะอาจจะทำให้ศัตรูของกุ้งกลับมาได้ หลักการปล่อยกุ้งนั้น มี 3 รูปแบบคือ

– ในสภาพที่บ่อมีน้ำที่ความหนาแน่นต่ำ ให้ทำการปล่อยลูกกุ้งที่ 2 หมื่นตัวต่อไร่ ใช้เวลาประมาณ 3.5 เดือน จึงเจริญเติบโตเต็มที่และสามารถจับขาย

– ในสภาพที่น้ำมี่ความหนาแน่นปานกลาง ให้ปล่อยกุ้งประมาณ 7.5 หมื่น – 8 หมื่นตัวต่อไร่ โดยใช้เวลาประมาณ 3.5 เดือน ในการเจริญเติบโต จนสามารถจับขายได้

– ในสภาพที่น้ำมีความหนาแน่นมาก ให้ปล่อยกุ้ง 1.5 แสน – 2 แสนตัวต่อไร่ เป็นสภาพการเลี้ยงกุ้งที่ดีที่สุด โดยกุ้งจะใช้เวลาประมาณ 3.5 เดือนในการเจริญเติบโต จนสามารถขับขายได้