การเลี้ยงกุ้งมังกร 7 สี ในกระชังหรือบ่อปูนซีเมนต์ ขายดีมีราคาสูง


การเลี้ยงกุ้งมังกร 7 สี ในกระชังหรือบ่อปูนซีเมนต์ ขายดีมีราคาสูง

กุ้งมังกรหรือ Lobster การเลี้ยงกุ้งมังกร 7 สี ในกระชัง การเลี้ยงกุ้งมังกร 7 สีบ่อปูนซีเมนต์ ขายดีมีราคาสูง

 

กุ้งมังกรหรือ Lobster นั้นจัดเป็นกุ้งทะเลขนาดใหญ่ ที่มักจะมีการนำเอาทำเป็นอาหารขายตามภัตตาคารต่างๆ ทำให้มันเป็นเนื้อสัตว์ที่มีราคาค่อนข้างแพงมาก อย่างไรก็ตามเป็นโอกาสดีของเกษตรกรที่มีการเลี้ยงกุ้งชนิดนี้เป็นอาหาร เนื่องจากสามารถทำกำไรได้ดีนั่นเอง

กุ้งมังกรเป็นกุ้ง ที่มีเนื้อแน่น เนื้อเหนียว แต่มีรสชาติที่หวานอร่อย ทำให้มันได้รับความนิยมอย่างสูง จากผู้ที่ชื่นชอบรับประทานอาหารทะเล และด้วยความนิยมนี้เอง ที่ทำให้มันกลายเป็นอาหารที่มีราคาแพงอย่างมาก สำหรับกุ้งมังกรนั้นเดิมเป็นสัตว์น้ำที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติในท้องทะเล แต่ต่อมากุ้งในธรรมชาติหายากมากขึ้น จึงมีการพัฒนาให้สามารถเลี้ยงเพื่อการพานิชย์มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม การเลี้ยงกุ้งมังกรโดยการเพาะจากตัวอ่อนนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างทำได้ยาก เพราะกุ้งมังกรจะมีการเจริญเติบโตช้า ดังนั้นการเลี้ยงกุ้งมังกรในปัจจุบันนี้ จึงเป็นการนำเอาลูกกุ้งที่เจริญวัยแล้ว มาดูแลบำรุงต่อ ก่อนจะส่งขายเมื่อโตเต็มวัยได้ขนาด อย่างไรก็ตามปัจจุบันมีบางประเทศ สามารถที่จะเพาะกุ้งโดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์ได้แล้ว เช่น ญี่ปุ่น เป็นต้น

การเลี้ยงกุ้งมังกร

การเลี้ยงกุ้งมังกรสามารถเลี้ยงในกระชัง หรือบ่อปูนซีเมนต์ได้ ซึ่งพันธุ์กุ้งที่นิยมเลี้ยงกันคือกุ้งมังกร 7 สี เพราะเป็นกุเงที่ให้ราคาดีคือประมาณ 1,000 บาทต่อกิโลกรัม นอกจากนั้นแล้วกุ้งพันธุ์นี้ยังเป็นกุ้งที่มีความอดทนสูง อัตราการตายต่ำ และมีการเจริญเติบโตได้เร็วที่สุดอีกด้วย

สำหรับขั้นตอนการเลี้ยงกุ้งมังกร จะเริ่มจากการนำเอาลูกกุ้งมาอนุบาลในกระชังตาถี่ ที่มีการจัดทำไว้โดยแขวนไว้ในทะเล ในช่วงนี้จะต้องให้อาหารลูกกุ้งโดยเน้นที่พวกเนื้อหอยสับวันละ 1 มื้อเป็ฯเวลาประมาณ 2 เดือน เมื่อลูกกุ้งโตแข็งแรงได้พอสมควรแล้ว จึงทำการเคลื่อนย้ายไปเลี้ยง ในบ่อปูน หรือกระชังที่มีการเตรียมไว้

การเลี้ยงกุ้งมังกรในกระชังนั้น ควรกำหนดความเหมาะสมของกระชัง คือกว้างยาว 2.5 เมตร กำหนดความลึกไว้ประมาณ 2 เมตร บริเวณที่แขวนกระชังไว้ควรมีค่าความเค็มของน้ำทะเลที่ 30-35 ppm และไม่ควรให้มีระดับความเค็มต่ำกว่า 25 ppm เมื่อกำหนดความเหมาะสมของกระชังได้แล้ว จะทำการปล่อยลูกกุ้งที่อนุบาลไว้แล้ว ลงไปกระชังละประมาณ 50 ตัว เลี้ยงต่อไปประมาณ 8-10 เดือน กุ้งจะโตได้ที่สำหรับการส่งขาย ที่ประมาณ 8 ขีด – 1 กิโลกรัม

ส่วนการเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ จะทำการสร้างบ่อโดยใช้ท่อปูนแบบสำเร็จรูป จากนั้นเติมน้ำเค็มที่มีค่าความเค็ม 29-31ppm ลงไปประมาณ 40 ซม. ใส่ท่อ PVC สำหรับให้กุ้งเข้าไปหลบด้านใน จากนั้นปล่อยกุ้งลงไป 4 ตัวต่อ 1 บ่อ ให้อาหารคือปลาเป็ดสับ 2 มื้อต่อวัน เมื่อครบกำหนด 8-10 เดือนแล้ว สามารถส่งขายได้