วิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก ในกระชัง เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์


วิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก ในกระชัง เลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์

วิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก วิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยในกระชัง วิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์

 

กุ้งฝอยนั้นเป็นกุ้งขนาดเล็กที่หลายๆ คนชอบรับประทาน โดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบอาหารอีสานอย่าง “กุ้งเต้น” คงรู้จักและชื่นชอบกุ้งชนิดนี้กันเป็นอย่างดี กุ้งฝอยเดิมเป็นสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติและหาด่าย อย่างไรก็ตามด้วยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปทำให้เริ่มหากุ้งฝอยตามธรรมชาติได้ยากขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นจะต้องมีการเพาะเลี้ยงขาย เพื่อรองรับกับความต้องการของตลาด การเลี้ยงกุ้งฝอย สามารถเลี้ยงได้หลายวิธี ดังต่อไปนี้

วิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อพลาสติก

การเลี้ยงในบ่อพลาสติก เป็นการเลี้ยงแบบบ่อตื้น ข้อดีคือสามารถดูแลได้ง่าย แต่จะต้องมีการเฝ้าระวังกันอย่างเข้มงวด วิธีการเลี้ยงในบ่อพลาสติก ให้เริ่มทำการเตรียมบ่อโดยการขุดดินลึกประมาณ 70 ซม. กว้าง 2 เมตร ยาว 8 เมตร จากนั้นให้เอาผ้าพลาสติกสีดำ มาปูทับก้นบ่อ แล้วจึงทำการเปิดน้ำใส่บ่อดังกล่าวทิ้งเอาไว้ราว 7-10 วัน เพื่อเป็นการเตรียมบ่อให้พร้อมก่อนการลงกุ้ง จากนั้นจึงสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับการอาศัย และหากินของกุ้ง โดยการเอาผักตบชวา ผักบุ้ง หรือหญ้าขน มาทิ้งไว้ในบ่อประมาณ 4-5 ฟ่อน

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการปล่อยกุ้งลงบ่อ โดยปล่อยประมาณ 5 ขีดต่อ 1 บ่อ และไม่ต้องให้อาหารทันทีแต่ให้พ้นช่วง 7 วันแรกไปก่อน ส่วนอาหารนั้นจะใช้ไข่ไก่ต้มสุก 2 ฟอง (เอาแต่ไข่แดง) มาผสมกับรำอ่อนประมาณ 3 ขีด แล้วปั้นให้กุ้งประมาณ บ่อละ 3 ปั้น

วิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยในกระชัง

การเลี้ยงในกระชัง เป็นการเลี้ยงในบ่อหรือสระทั่วไป ก่อนอื่นให้ทำการเตรียมกระชัง โดยกำหนดขนาดกว้างยาวประมาณเท่าๆ กับการเลี้ยงในบ่พลาสติก (คือ ขนาด 2*8 เมตร) โดยการใช้ตาข่ายเขียว ตาถี่ กระชังไม่ควรทำให้ลอยน้ำแต่ทำการปักเสาของกระชังลงในบ่อเลย โดยกะขนาดให้เท่ากับที่บอกไป (ดังนั้นบ่อไม่ควรลึกมาก)

จากนั้นเอาผักตกชวา หญ้าขน ผักบุ้งน้ำ มาทำการมัดเป็นฟ่อนแล้วใส่ลงไปในกระชังประมาณ 4-5 ฟ่อน ต่อกระชัง แวจึงทำการปล่อยพ่อพันธุ์แม่พันธุ์กุ้งลงกระชังประมาณ 5 ขีดต่อกระชัง งดให้อาหารใน 7 วันแรก หลังจาก 7 วันให้อาหารเป็นไข่แดงต้มสุกและรำอ่อนผสมกัน

วิธีการเลี้ยงกุ้งฝอยในบ่อซีเมนต์

การเลี้ยงในบ่อซีเมนต์ สำหรับวิธ๊นี้ข้อดีคือสามารถทำได้ง่ายและดูแลง่ายกว่าสองแบบแรก เพียงนำเอาท่อซีเมนต์สำเร็จรูปมาใช้ จากนั้นปูพื้นด้วยปูนซีเมนต์ เมื่อปูนแห้งแล้วให้เปิดน้ำแช่เอาไว้ประมาณ 7-10 วัน เพื่อลดความเค็มอันเกิดจากปูน จากนั้นปลอ่ยน้ำออกแล้วเอาน้ำใหม่ใส่เข้าไป ทิ้งไว้อีกราว 7 วัน จึงเริ่มเอาสาหร่าย ผักตกชวา และหญ้าขน มาใส่ในบ่อประมาณ 4-5 ฟ่อน

เมื่อเตรียมบ่อเสร็จแล้วให้เอาพ่อพันธุ์ แม่พันธุ์กุ้งใส่ลงไปในบ่อประมาณ 5 ขีดต่อบ่อ 7 วันแรก ไม่ต้องให้อาหาร หลังผ่านพ้น 7 วันให้เอาไข่แดงต้มสุก 3 ฟอง มาผสมกับรำอ่อน จากนั้นปั้นเป็นก้อนนำไปใส่ในบ่อ บ่อละ 3 ก้อน เพื่อเป็นอาหารกุ้ง