ชมรมวิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ ห้องวิเคราะห์หวยหุ้นไทยลอตโต้


ชมรมวิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ ห้องวิเคราะห์หวยหุ้นไทยลอตโต้

ชมรมวิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ ห้องวิเคราะห์หวยหุ้นไทยลอตโต้

ปิดเช้า
ปิดบ่าย
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 21 มิ.ย. 2561 1645.27 -18.99 1634.44 -29.82
หุ้นเปิด พุธ 20 มิ.ย. 2561 1655.98 +16.44 1664.26 +24.72
หุ้นเปิด อังคาร 19 มิ.ย. 2561 1657.27 -22.41 1639.54 -40.14
หุ้นเปิด จันทร์ 18 มิ.ย. 2561 1683.81 -21.01 1679.68 -25.14
หุ้นเปิด ศุกร์ 15 มิ.ย. 2561 1710.36 +0.50 1704.82 -5.04
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 14 มิ.ย. 2561 1704.09 -14.25 1709.86 -8.48
หุ้นเปิด พุธ 13 มิ.ย. 2561 1723.33 -3.96 1718.34 -8.95
หุ้นเปิด อังคาร 12 มิ.ย. 2561 1732.71 +9.60 1727.29 +4.18
หุ้นเปิด จันทร์ 11 มิ.ย. 2561 1722.52 +0.48 1723.11 +1.07
หุ้นเปิด ศุกร์ 8 มิ.ย. 2561 1730.3 -2.75 1722.04 -11.01
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 7 มิ.ย. 2561 1743.46 +4.76 1733.05 -5.65
หุ้นเปิด พุธ 6 มิ.ย. 2561 1740.57 +7.86 1738.7 +5.99
หุ้นเปิด อังคาร 5 มิ.ย. 2561 1714.27 -7.02 1732.71 +11.42
หุ้นเปิด จันทร์ 4 มิ.ย. 2561 1720.29 +0.47 1721.29 +1.47
หุ้นเปิด ศุกร์ 1 มิ.ย. 2561 1723.28 -3.69 1719.82 -7.15
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 31 พ.ค. 2561 1721.9 -3.24 1726.97 +1.83
หุ้นเปิด พุธ 30 พ.ค. 2561 1720.02 -14.52 1725.14 -9.40
หุ้นเปิด จันทร์ 28 พ.ค. 2561 1734.24 -6.97 1734.54 -6.67
หุ้นเปิด ศุกร์ 25 พ.ค. 2561 1736.81 +4.30 1741.21 +8.70
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 24 พ.ค. 2561 1736.46 -17.14 1732.51 -21.09
หุ้นเปิด พุธ 23 พ.ค. 2561 1757.3 -3.14 1753.6 -7.11
หุ้นเปิด อังคาร 22 พ.ค. 2561 1767.55 -0.76 1760.71 -7.60
หุ้นเปิด จันทร์ 21 พ.ค. 2561 1764.75 +10.58 1768.31 +14.14
หุ้นเปิด ศุกร์ 18 พ.ค. 2561 1748.87 -2.33 1754.17 +2.97
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 17 พ.ค. 2561 1754.06 +3.44 1751.2 +0.58
หุ้นเปิด พุธ 16 พ.ค. 2561 1758.85 -8.01 1750.62 -16.24
หุ้นเปิด อังคาร 15 พ.ค. 2561 1765.19 -7.91 1766.86 -6.24
หุ้นเปิด จันทร์ 14 พ.ค. 2561 1772.57 +6.64 1773.1 +7.17
หุ้นเปิด ศุกร์ 11 พ.ค. 2561 1750.88 +3.99 1765.93 +19.04
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 10 พ.ค. 2561 1758.52 +1.62 1746.89 -10.01
หุ้นเปิด พุธ 9 พ.ค. 2561 1753.92 -6.33 1756.9 -3.35
หุ้นเปิด อังคาร 8 พ.ค. 2561 1762.92 -16.88 1760.25 -19.55
หุ้นเปิด จันทร์ 7 พ.ค. 2561 1788.17 +8.30 1779.8 -0.07
หุ้นเปิด ศุกร์ 4 พ.ค. 2561 1789.83 -0.97 1779.87 -10.93
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 3 พ.ค. 2561 1789.94 -1.19 1790.8 -0.33
หุ้นเปิด พุธ 2 พ.ค. 2561 1775.09 -5.02 1791.13 +11.02
หุ้นเปิด จันทร์ 30 เม.ย. 2561 1782.96 +4.94 1780.11 +2.09
หุ้นเปิด ศุกร์ 27 เม.ย. 2561 1775.69 +2.49 1778.02 +4.82
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 26 เม.ย. 2561 1776.06 -3.46 1773.2 -6.32
หุ้นเปิด พุธ 25 เม.ย. 2561 1783.51 -4.69 1779.52 -8.68
หุ้นเปิด อังคาร 24 เม.ย. 2561 1799.63 +9.49 1788.2 -1.94
หุ้นเปิด จันทร์ 23 เม.ย. 2561 1799.86 -1.42 1790.14 -11.14
หุ้นเปิด ศุกร์ 20 เม.ย. 2561 1797.24 +2.30 1801.28 +6.34
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 19 เม.ย. 2561 1788.79 +17.23 1794.94 +23.38
หุ้นเปิด พุธ 18 เม.ย. 2561 1763.63 +8.10 1771.56 +16.03
หุ้นเปิด อังคาร 17 เม.ย. 2561 1761.34 -5.83 1755.53 -11.64
หุ้นเปิด พุธ 11 เม.ย. 2561 1762.51 +1.56 1763.22 +2.27
หุ้นเปิด อังคาร 10 เม.ย. 2561 1749.8 -1.47 1760.95 +9.68
หุ้นเปิด จันทร์ 9 เม.ย. 2561 1750.35 +10.43 1751.27 +11.35
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 5 เม.ย. 2561 1732.63 +7.65 1739.92 +14.94
หุ้นเปิด พุธ 4 เม.ย. 2561 1751.58 -13.66 1724.98 -40.26
หุ้นเปิด อังคาร 3 เม.ย. 2561 1774.2 -8.08 1765.24 -17.04
หุ้นเปิด จันทร์ 2 เม.ย. 2561 1778.3 +2.04 1782.28 +6.02
หุ้นเปิด ศุกร์ 30 มี.ค. 2561 1760.96 -5.96 1776.26 +9.34
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 29 มี.ค. 2561 1778.76 -6.23 1766.92 -18.07
หุ้นเปิด พุธ 28 มี.ค. 2561 1798.25 -4.33 1784.99 -17.59
หุ้นเปิด อังคาร 27 มี.ค. 2561 1808.64 +7.54 1802.58 +1.48
หุ้นเปิด จันทร์ 26 มี.ค. 2561 1797.37 +3.16 1801.1 +6.89
หุ้นเปิด ศุกร์ 23 มี.ค. 2561 1787.27 -11.28 1794.21 -4.34
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 22 มี.ค. 2561 1810.55 +9.12 1798.55 -2.88
หุ้นเปิด พุธ 21 มี.ค. 2561 1805.66 +5.82 1801.43 +1.59
หุ้นเปิด อังคาร 20 มี.ค. 2561 1799.27 -0.52 1799.84 +0.05
หุ้นเปิด จันทร์ 19 มี.ค. 2561 1809.04 -2.72 1799.79 -11.97
หุ้นเปิด ศุกร์ 16 มี.ค. 2561 1814.64 -1.44 1811.76 -4.32
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 15 มี.ค. 2561 1813.73 +0.33 1816.08 +2.68
หุ้นเปิด พุธ 14 มี.ค. 2561 1810.83 +0.93 1813.4 +3.50
หุ้นเปิด อังคาร 13 มี.ค. 2561 1799.8 -0.52 1809.9 +9.58
หุ้นเปิด จันทร์ 12 มี.ค. 2561 1795.29 +19.92 1800.32 +24.95
หุ้นเปิด ศุกร์ 9 มี.ค. 2561 1764.49 -14.41 1775.37 -3.53
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 8 มี.ค. 2561 1790.32 +8.68 1778.9 -2.74
หุ้นเปิด พุธ 7 มี.ค. 2561 1790.12 -8.94 1781.64 -17.42
หุ้นเปิด อังคาร 6 มี.ค. 2561 1813 +4.11 1799.06 -9.83
หุ้นเปิด จันทร์ 5 มี.ค. 2561 1799.35 -12.63 1808.89 -3.09
หุ้นเปิด ศุกร์ 2 มี.ค. 2561 1816.81 -13.32 1811.98 -18.15
หุ้นเปิด พุธ 28 ก.พ. 2561 1837.05 +6.66 1830.13 -0.26
หุ้นเปิด อังคาร 27 ก.พ. 2561 1839.41 +5.23 1830.39 -3.79
หุ้นเปิด จันทร์ 26 ก.พ. 2561 1818.44 +10.38 1834.18 +26.12
หุ้นเปิด ศุกร์ 23 ก.พ. 2561 1798.08 +9.45 1808.06 +19.43
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 22 ก.พ. 2561 1799.96 -1.20 1788.63 -12.53
หุ้นเปิด พุธ 21 ก.พ. 2561 1805.96 +4.94 1801.16 +0.14
หุ้นเปิด อังคาร 20 ก.พ. 2561 1809.44 -0.23 1801.02 -8.65
หุ้นเปิด จันทร์ 19 ก.พ. 2561 1815.12 +9.23 1809.67 +3.78
หุ้นเปิด ศุกร์ 16 ก.พ. 2561 1806.87 +6.01 1805.89 +5.03
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 15 ก.พ. 2561 1795.76 +3.67 1800.86 +8.77
หุ้นเปิด พุธ 14 ก.พ. 2561 1799.45 -0.58 1792.09 -7.94
หุ้นเปิด อังคาร 13 ก.พ. 2561 1803.04 +3.59 1800.03 +0.58
หุ้นเปิด จันทร์ 12 ก.พ. 2561 1791.83 +5.38 1799.45 +13.00
หุ้นเปิด ศุกร์ 9 ก.พ. 2561 1775.28 -11.38 1786.45 -0.21
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 8 ก.พ. 2561 1795.86 +10.42 1786.66 +1.22
หุ้นเปิด พุธ 7 ก.พ. 2561 1798.27 +9.84 1785.44 -2.99
หุ้นเปิด อังคาร 6 ก.พ. 2561 1767.56 -42.76 1788.43 -21.89
 

ชมรมวิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ หุ้นไทยบวก 13.21 จุด

วิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ หุ้นไทยพุ่งแรง บวก  13.21 จุด แรงซื้อกองทุน LTF-RMF แต่ยังไร้ปัจจัยบวก วิเคราะห์หุ้นไทย

ตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดวันนี้ที่ระดับ 1,537.81 จุด เพิ่มขึ้น 13.21 จุด หรือร้อยละ 0.87 มูลค่าการซื้อขาย 35,814.48 ล้านบาท

หวยหุ้นไทยวันนี้ การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ และในช่วงท้ายตลาดฯ ดัชนีฯพุ่งขึ้นกว่า 10 จุด โดยขยับขึ้นแตะจุดสูงสุดของวันที่ระดับ 1,542.39 จุด ส่วนดัชนีทำจุดต่ำสุดของวันอยู่ที่ 1,523.97 จุด

วิเคราะห์หุ้นวันนี้ รอบเช้า รอบเที่ยง รอบบ่าย รอบเย็น

ห้องวิเคราะห์หวยหุ้นไทย ประเภทนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ซื้อสุทธิ 1,592.81 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 1,295.64 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 5,369.60 ล้านบาท นักลงทุนภายในประเทศ ขายสุทธิ 5,666.77 ล้านบาท. วิเคราะห์หวยหุ้นไทยลอตโต้

 
>> ผลหวยหุ้นไทยย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติหวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติดาวโจนส์ย้อนหลัง 2559-60 ผลดาวโจนส์ย้อนหลัง คลิก!!