ชมรมวิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ ห้องวิเคราะห์หวยหุ้นไทยลอตโต้


ชมรมวิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ ห้องวิเคราะห์หวยหุ้นไทยลอตโต้

ชมรมวิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ ห้องวิเคราะห์หวยหุ้นไทยลอตโต้

ปิดเช้า
ปิดบ่าย
หุ้นเปิด อังคาร 21 พ.ย. 2560 1711.88 -2.50 1710.48 -3.90
หุ้นเปิด จันทร์ 20 พ.ย. 2560 1716.9 +7.52 1714.38 +5.00
หุ้นเปิด ศุกร์ 17 พ.ย. 2560 1703.69 +12.44 1709.38 +18.13
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 16 พ.ย. 2560 1696.43 +6.17 1691.25 +0.99
หุ้นเปิด พุธ 15 พ.ย. 2560 1693.47 -9.16 1690.26 -12.37
หุ้นเปิด อังคาร 14 พ.ย. 2560 1702.44 +15.39 1702.63 +15.58
หุ้นเปิด จันทร์ 13 พ.ย. 2560 1687.76 -1.52 1687.05 -2.23
หุ้นเปิด ศุกร์ 10 พ.ย. 2560 1698.45 -4.58 1689.28 -13.75
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 9 พ.ย. 2560 1708.02 -6.63 1703.03 -11.62
หุ้นเปิด พุธ 8 พ.ย. 2560 1712.63 -0.12 1714.65 +1.90
หุ้นเปิด อังคาร 7 พ.ย. 2560 1717.65 +5.91 1712.75 +1.01
หุ้นเปิด จันทร์ 6 พ.ย. 2560 1702.22 +0.75 1711.74 +10.27
หุ้นเปิด ศุกร์ 3 พ.ย. 2560 1702.58 +0.65 1701.47 -0.46
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 2 พ.ย. 2560 1712.26 -2.29 1701.93 -12.62
หุ้นเปิด พุธ 1 พ.ย. 2560 1721.47 +0.10 1714.55 -6.82
หุ้นเปิด อังคาร 31 ต.ค. 2560 1724.93 +6.27 1721.37 +2.71
หุ้นเปิด จันทร์ 30 ต.ค. 2560 1711.99 -4.04 1718.66 +2.63
หุ้นเปิด ศุกร์ 27 ต.ค. 2560 1716.81 +7.97 1716.03 +7.19
หุ้นเปิด พุธ 25 ต.ค. 2560 1708.79 +6.98 1708.84 +7.03
หุ้นเปิด อังคาร 24 ต.ค. 2560 1700.75 +8.17 1701.81 +9.23
หุ้นเปิด ศุกร์ 20 ต.ค. 2560 1682.43 -1.00 1692.58 +9.15
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 19 ต.ค. 2560 1711.13 +3.60 1683.43 -24.10
หุ้นเปิด พุธ 18 ต.ค. 2560 1713.17 -11.30 1707.53 -16.94
หุ้นเปิด อังคาร 17 ต.ค. 2560 1723.31 -3.36 1724.47 -2.20
หุ้นเปิด จันทร์ 16 ต.ค. 2560 1724.47 +11.99 1726.67 +14.19
หุ้นเปิด ศุกร์ 13 ต.ค. 2560 1713.03 -1.11 1712.48 -1.66
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 12 ต.ค. 2560 1713.03 -1.11 1712.48 -1.66
หุ้นเปิด พุธ 11 ต.ค. 2560 1715.67 +8.72 1714.14 +7.19
หุ้นเปิด อังคาร 10 ต.ค. 2560 1688.69 -3.53 1706.95 +14.73
หุ้นเปิด จันทร์ 9 ต.ค. 2560 1698.6 +2.63 1692.22 -3.75
หุ้นเปิด ศุกร์ 6 ต.ค. 2560 1698.87 +8.00 1695.97 +5.10
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 5 ต.ค. 2560 1689.52 +1.75 1690.87 +3.10
หุ้นเปิด พุธ 4 ต.ค. 2560 1688.87 -1.10 1687.77 -2.20
หุ้นเปิด อังคาร 3 ต.ค. 2560 1688.21 -0.43 1689.97 +1.33
หุ้นเปิด จันทร์ 2 ต.ค. 2560 1689.93 +16.77 1688.64 +15.48
หุ้นเปิด ศุกร์ 29 ก.ย. 2560 1670.91 +4.55 1673.16 +6.80
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 28 ก.ย. 2560 1671.58 +1.31 1666.36 -3.91
หุ้นเปิด พุธ 27 ก.ย. 2560 1672.43 +2.68 1670.27 +0.52
หุ้นเปิด อังคาร 26 ก.ย. 2560 1670.07 +2.48 1669.75 +2.16
หุ้นเปิด จันทร์ 25 ก.ย. 2560 1665 +5.95 1667.59 +8.54
หุ้นเปิด ศุกร์ 22 ก.ย. 2560 1660.66 -9.83 1659.05 -11.44
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 21 ก.ย. 2560 1674.03 +3.38 1670.49 -0.16
หุ้นเปิด พุธ 20 ก.ย. 2560 1669.11 -3.48 1670.65 -1.94
หุ้นเปิด อังคาร 19 ก.ย. 2560 1670.35 +0.15 1672.59 +2.39
หุ้นเปิด จันทร์ 18 ก.ย. 2560 1675.94 +15.41 1670.2 +9.67
หุ้นเปิด ศุกร์ 15 ก.ย. 2560 1661.47 +2.37 1660.53 +1.43
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 14 ก.ย. 2560 1650.43 +7.49 1659.1 +16.16
หุ้นเปิด พุธ 13 ก.ย. 2560 1650.87 +7.32 1642.94 -0.61
หุ้นเปิด อังคาร 12 ก.ย. 2560 1643.95 +6.41 1643.55 +6.01
หุ้นเปิด จันทร์ 11 ก.ย. 2560 1641.96 +6.35 1637.54 +1.93
หุ้นเปิด ศุกร์ 8 ก.ย. 2560 1644.69 +12.03 1635.61 +2.95
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 7 ก.ย. 2560 1625.37 +4.07 1632.66 +11.36
หุ้นเปิด พุธ 6 ก.ย. 2560 1617.42 -3.00 1621.3 +0.88
หุ้นเปิด อังคาร 5 ก.ย. 2560 1619.24 +0.13 1620.42 +1.31
หุ้นเปิด จันทร์ 4 ก.ย. 2560 1618.91 +0.49 1619.11 +0.69
หุ้นเปิด ศุกร์ 1 ก.ย. 2560 1622.61 +6.45 1618.42 +2.26
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 31 ส.ค. 2560 1610.21 -3.13 1616.16 +2.82
หุ้นเปิด พุธ 30 ส.ค. 2560 1617.21 +3.07 1613.34 -0.80
หุ้นเปิด อังคาร 29 ส.ค. 2560 1610.66 +24.87 1614.14 +28.35
หุ้นเปิด จันทร์ 28 ส.ค. 2560 1582.27 +6.42 1585.79 +9.94
หุ้นเปิด ศุกร์ 25 ส.ค. 2560 1575.55 -0.41 1575.85 -0.11
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 24 ส.ค. 2560 1574.04 +0.66 1575.96 +2.58
หุ้นเปิด พุธ 23 ส.ค. 2560 1573.39 +0.20 1573.38 +0.19
หุ้นเปิด อังคาร 22 ส.ค. 2560 1572.78 +3.16 1573.19 +3.57
หุ้นเปิด จันทร์ 21 ส.ค. 2560 1571.22 +4.69 1569.62 +3.09
หุ้นเปิด ศุกร์ 18 ส.ค. 2560 1564.74 -4.21 1566.53 -2.42
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 17 ส.ค. 2560 1566.25 -1.27 1568.95 +1.43
หุ้นเปิด พุธ 16 ส.ค. 2560 1564.81 -2.38 1567.52 +0.33
หุ้นเปิด อังคาร 15 ส.ค. 2560 1571.5 +10.19 1567.19 +5.88
หุ้นเปิด ศุกร์ 11 ส.ค. 2560 1562.7 -8.94 1561.31 -10.33
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 10 ส.ค. 2560 1570.94 -0.57 1571.64 +0.13
หุ้นเปิด พุธ 9 ส.ค. 2560 1576.29 -1.15 1571.51 -5.93
หุ้นเปิด อังคาร 8 ส.ค. 2560 1578.71 +5.04 1577.44 +3.77
หุ้นเปิด จันทร์ 7 ส.ค. 2560 1576.18 -2.08 1573.67 -4.59
หุ้นเปิด ศุกร์ 4 ส.ค. 2560 1581.49 +3.24 1578.26 +0.01
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 3 ส.ค. 2560 1582.38 +1.84 1578.25 -2.29
หุ้นเปิด พุธ 2 ส.ค. 2560 1580.13 +3.68 1580.54 +4.09
หุ้นเปิด อังคาร 1 ส.ค. 2560 1575.29 -0.79 1576.45 +0.37
หุ้นเปิด จันทร์ 31 ก.ค. 2560 1571.65 -9.41 1576.08 -4.98
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 27 ก.ค. 2560 1583.14 -0.03 1581.06 -2.11
หุ้นเปิด พุธ 26 ก.ค. 2560 1583.84 +2.32 1583.17 +1.75
หุ้นเปิด อังคาร 25 ก.ค. 2560 1579.33 +2.60 1581.42 +4.69
หุ้นเปิด จันทร์ 24 ก.ค. 2560 1576.54 +3.03 1576.73 +3.22
หุ้นเปิด ศุกร์ 21 ก.ค. 2560 1577.27 +1.99 1573.51 -1.77
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 20 ก.ค. 2560 1576.61 +0.76 1575.28 -0.57
หุ้นเปิด พุธ 19 ก.ค. 2560 1575.17 +3.65 1575.85 +4.33
หุ้นเปิด อังคาร 18 ก.ค. 2560 1572.83 -1.26 1571.52 -2.57
หุ้นเปิด จันทร์ 17 ก.ค. 2560 1577.51 -0.28 1574.09 -3.70
หุ้นเปิด ศุกร์ 14 ก.ค. 2560 1576.83 -2.58 1577.79 -1.62
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 13 ก.ค. 2560 1580.99 +6.06 1579.41 +4.48
หุ้นเปิด พุธ 12 ก.ค. 2560 1574.49 +5.25 1574.93 +5.69
 

ชมรมวิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ หุ้นไทยบวก 13.21 จุด

วิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ หุ้นไทยพุ่งแรง บวก  13.21 จุด แรงซื้อกองทุน LTF-RMF แต่ยังไร้ปัจจัยบวก วิเคราะห์หุ้นไทย

ตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดวันนี้ที่ระดับ 1,537.81 จุด เพิ่มขึ้น 13.21 จุด หรือร้อยละ 0.87 มูลค่าการซื้อขาย 35,814.48 ล้านบาท

หวยหุ้นไทยวันนี้ การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ และในช่วงท้ายตลาดฯ ดัชนีฯพุ่งขึ้นกว่า 10 จุด โดยขยับขึ้นแตะจุดสูงสุดของวันที่ระดับ 1,542.39 จุด ส่วนดัชนีทำจุดต่ำสุดของวันอยู่ที่ 1,523.97 จุด

วิเคราะห์หุ้นวันนี้ รอบเช้า รอบเที่ยง รอบบ่าย รอบเย็น

ห้องวิเคราะห์หวยหุ้นไทย ประเภทนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ซื้อสุทธิ 1,592.81 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 1,295.64 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 5,369.60 ล้านบาท นักลงทุนภายในประเทศ ขายสุทธิ 5,666.77 ล้านบาท. วิเคราะห์หวยหุ้นไทยลอตโต้

 
>> ผลหวยหุ้นไทยย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติหวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติดาวโจนส์ย้อนหลัง 2559-60 ผลดาวโจนส์ย้อนหลัง คลิก!!