ชมรมวิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ ห้องวิเคราะห์หวยหุ้นไทยลอตโต้


ชมรมวิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ ห้องวิเคราะห์หวยหุ้นไทยลอตโต้

ชมรมวิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ ห้องวิเคราะห์หวยหุ้นไทยลอตโต้

ปิดเช้า
ปิดบ่าย
หุ้นเปิด ศุกร์ 16 ก.พ. 2561 1806.87 +6.01 1805.89 +5.03
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 15 ก.พ. 2561 1795.76 +3.67 1800.86 +8.77
หุ้นเปิด พุธ 14 ก.พ. 2561 1799.45 -0.58 1792.09 -7.94
หุ้นเปิด อังคาร 13 ก.พ. 2561 1803.04 +3.59 1800.03 +0.58
หุ้นเปิด จันทร์ 12 ก.พ. 2561 1791.83 +5.38 1799.45 +13.00
หุ้นเปิด ศุกร์ 9 ก.พ. 2561 1775.28 -11.38 1786.45 -0.21
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 8 ก.พ. 2561 1795.86 +10.42 1786.66 +1.22
หุ้นเปิด พุธ 7 ก.พ. 2561 1798.27 +9.84 1785.44 -2.99
หุ้นเปิด อังคาร 6 ก.พ. 2561 1767.56 -42.76 1788.43 -21.89
หุ้นเปิด จันทร์ 5 ก.พ. 2561 1810.46 -16.89 1810.32 -17.03
หุ้นเปิด ศุกร์ 2 ก.พ. 2561 1835.04 +1.44 1827.35 -6.25
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 1 ก.พ. 2561 1832.76 +5.90 1833.6 +6.74
หุ้นเปิด พุธ 31 ม.ค. 2561 1827.08 +0.47 1826.86 +0.25
หุ้นเปิด อังคาร 30 ม.ค. 2561 1826.62 -10.87 1826.61 -10.88
หุ้นเปิด จันทร์ 29 ม.ค. 2561 1838.15 +9.27 1837.49 +8.61
หุ้นเปิด ศุกร์ 26 ม.ค. 2561 1817.43 -1.86 1828.88 +9.59
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 25 ม.ค. 2561 1839.41 +0.45 1819.29 -19.67
หุ้นเปิด พุธ 24 ม.ค. 2561 1832.29 +0.51 1838.96 +7.18
หุ้นเปิด อังคาร 23 ม.ค. 2561 1832.76 +8.70 1831.78 +7.72
หุ้นเปิด จันทร์ 22 ม.ค. 2561 1823.68 +2.34 1824.06 +2.72
หุ้นเปิด ศุกร์ 19 ม.ค. 2561 1810.89 -8.43 1821.34 +2.02
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 18 ม.ค. 2561 1833.18 +4.30 1819.32 -9.56
หุ้นเปิด พุธ 17 ม.ค. 2561 1822.49 +0.66 1828.88 +7.05
หุ้นเปิด อังคาร 16 ม.ค. 2561 1827.33 +4.67 1821.83 -0.83
หุ้นเปิด จันทร์ 15 ม.ค. 2561 1829.04 +18.85 1822.66 +12.47
หุ้นเปิด ศุกร์ 12 ม.ค. 2561 1813.65 +10.85 1810.19 +7.39
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 11 ม.ค. 2561 1796.32 +1.40 1802.8 +7.88
หุ้นเปิด พุธ 10 ม.ค. 2561 1800.69 +5.48 1794.92 -0.29
หุ้นเปิด อังคาร 9 ม.ค. 2561 1795.69 +2.88 1795.21 +2.40
หุ้นเปิด จันทร์ 8 ม.ค. 2561 1809.76 +14.31 1792.81 -2.64
หุ้นเปิด ศุกร์ 5 ม.ค. 2561 1791.68 +0.66 1795.45 +4.43
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 4 ม.ค. 2561 1786.41 +7.88 1791.02 +12.49
หุ้นเปิด พุธ 3 ม.ค. 2561 1772.96 +19.25 1778.53 +24.82
หุ้นเปิด ศุกร์ 29 ธ.ค. 2560 1752.54 +9.25 1753.71 +10.42
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 28 ธ.ค. 2560 1749.95 -2.94 1743.29 -9.60
หุ้นเปิด พุธ 27 ธ.ค. 2560 1757.93 +5.45 1752.89 +0.41
หุ้นเปิด อังคาร 26 ธ.ค. 2560 1749.37 -0.85 1752.48 +2.26
หุ้นเปิด จันทร์ 25 ธ.ค. 2560 1749.86 +7.78 1750.22 +8.14
หุ้นเปิด ศุกร์ 22 ธ.ค. 2560 1738.7 +1.79 1742.08 +5.17
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 21 ธ.ค. 2560 1736.58 -1.58 1736.91 -1.25
หุ้นเปิด พุธ 20 ธ.ค. 2560 1734.23 +1.92 1738.16 +5.85
หุ้นเปิด อังคาร 19 ธ.ค. 2560 1732.92 +9.21 1732.31 +8.60
หุ้นเปิด จันทร์ 18 ธ.ค. 2560 1721.75 +4.06 1723.71 +6.02
หุ้นเปิด ศุกร์ 15 ธ.ค. 2560 1711.55 -3.44 1717.69 +2.70
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 14 ธ.ค. 2560 1714.62 +7.69 1714.99 +8.06
หุ้นเปิด พุธ 13 ธ.ค. 2560 1703.47 +1.30 1706.93 +4.76
หุ้นเปิด อังคาร 12 ธ.ค. 2560 1703.54 -2.98 1702.17 -4.35
หุ้นเปิด ศุกร์ 8 ธ.ค. 2560 1708.61 +5.24 1706.52 +3.15
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 7 ธ.ค. 2560 1699.09 +4.70 1703.37 +8.98
หุ้นเปิด พุธ 6 ธ.ค. 2560 1693.72 -3.89 1694.39 -3.22
หุ้นเปิด จันทร์ 4 ธ.ค. 2560 1701.19 +1.54 1697.61 -2.04
หุ้นเปิด ศุกร์ 1 ธ.ค. 2560 1698.88 +1.49 1699.65 +2.26
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 30 พ.ย. 2560 1698.58 -6.75 1697.39 -7.94
หุ้นเปิด พุธ 29 พ.ย. 2560 1713.66 +7.14 1705.33 -1.19
หุ้นเปิด อังคาร 28 พ.ย. 2560 1702.18 +6.51 1706.52 +10.85
หุ้นเปิด จันทร์ 27 พ.ย. 2560 1693.99 -1.85 1695.67 -0.17
หุ้นเปิด ศุกร์ 24 พ.ย. 2560 1702.47 -4.91 1695.84 -11.54
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 23 พ.ย. 2560 1710.89 -2.24 1707.38 -5.75
หุ้นเปิด พุธ 22 พ.ย. 2560 1720.57 +10.09 1713.13 +2.65
หุ้นเปิด อังคาร 21 พ.ย. 2560 1711.88 -2.50 1710.48 -3.90
หุ้นเปิด จันทร์ 20 พ.ย. 2560 1716.9 +7.52 1714.38 +5.00
หุ้นเปิด ศุกร์ 17 พ.ย. 2560 1703.69 +12.44 1709.38 +18.13
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 16 พ.ย. 2560 1696.43 +6.17 1691.25 +0.99
หุ้นเปิด พุธ 15 พ.ย. 2560 1693.47 -9.16 1690.26 -12.37
หุ้นเปิด อังคาร 14 พ.ย. 2560 1702.44 +15.39 1702.63 +15.58
หุ้นเปิด จันทร์ 13 พ.ย. 2560 1687.76 -1.52 1687.05 -2.23
หุ้นเปิด ศุกร์ 10 พ.ย. 2560 1698.45 -4.58 1689.28 -13.75
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 9 พ.ย. 2560 1708.02 -6.63 1703.03 -11.62
หุ้นเปิด พุธ 8 พ.ย. 2560 1712.63 -0.12 1714.65 +1.90
หุ้นเปิด อังคาร 7 พ.ย. 2560 1717.65 +5.91 1712.75 +1.01
หุ้นเปิด จันทร์ 6 พ.ย. 2560 1702.22 +0.75 1711.74 +10.27
หุ้นเปิด ศุกร์ 3 พ.ย. 2560 1702.58 +0.65 1701.47 -0.46
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 2 พ.ย. 2560 1712.26 -2.29 1701.93 -12.62
หุ้นเปิด พุธ 1 พ.ย. 2560 1721.47 +0.10 1714.55 -6.82
หุ้นเปิด อังคาร 31 ต.ค. 2560 1724.93 +6.27 1721.37 +2.71
หุ้นเปิด จันทร์ 30 ต.ค. 2560 1711.99 -4.04 1718.66 +2.63
หุ้นเปิด ศุกร์ 27 ต.ค. 2560 1716.81 +7.97 1716.03 +7.19
หุ้นเปิด พุธ 25 ต.ค. 2560 1708.79 +6.98 1708.84 +7.03
หุ้นเปิด อังคาร 24 ต.ค. 2560 1700.75 +8.17 1701.81 +9.23
หุ้นเปิด ศุกร์ 20 ต.ค. 2560 1682.43 -1.00 1692.58 +9.15
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 19 ต.ค. 2560 1711.13 +3.60 1683.43 -24.10
หุ้นเปิด พุธ 18 ต.ค. 2560 1713.17 -11.30 1707.53 -16.94
หุ้นเปิด อังคาร 17 ต.ค. 2560 1723.31 -3.36 1724.47 -2.20
หุ้นเปิด จันทร์ 16 ต.ค. 2560 1724.47 +11.99 1726.67 +14.19
หุ้นเปิด ศุกร์ 13 ต.ค. 2560 1713.03 -1.11 1712.48 -1.66
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 12 ต.ค. 2560 1713.03 -1.11 1712.48 -1.66
หุ้นเปิด พุธ 11 ต.ค. 2560 1715.67 +8.72 1714.14 +7.19
หุ้นเปิด อังคาร 10 ต.ค. 2560 1688.69 -3.53 1706.95 +14.73
หุ้นเปิด จันทร์ 9 ต.ค. 2560 1698.6 +2.63 1692.22 -3.75
หุ้นเปิด ศุกร์ 6 ต.ค. 2560 1698.87 +8.00 1695.97 +5.10
หุ้นเปิด พฤหัสบดี 5 ต.ค. 2560 1689.52 +1.75 1690.87 +3.10
 

ชมรมวิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ หุ้นไทยบวก 13.21 จุด

วิเคราะห์หวยหุ้นไทยวันนี้ หุ้นไทยพุ่งแรง บวก  13.21 จุด แรงซื้อกองทุน LTF-RMF แต่ยังไร้ปัจจัยบวก วิเคราะห์หุ้นไทย

ตลาดหลักทรัพย์ปิดตลาดวันนี้ที่ระดับ 1,537.81 จุด เพิ่มขึ้น 13.21 จุด หรือร้อยละ 0.87 มูลค่าการซื้อขาย 35,814.48 ล้านบาท

หวยหุ้นไทยวันนี้ การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยเคลื่อนไหวในแดนบวกเป็นส่วนใหญ่ และในช่วงท้ายตลาดฯ ดัชนีฯพุ่งขึ้นกว่า 10 จุด โดยขยับขึ้นแตะจุดสูงสุดของวันที่ระดับ 1,542.39 จุด ส่วนดัชนีทำจุดต่ำสุดของวันอยู่ที่ 1,523.97 จุด

วิเคราะห์หุ้นวันนี้ รอบเช้า รอบเที่ยง รอบบ่าย รอบเย็น

ห้องวิเคราะห์หวยหุ้นไทย ประเภทนักลงทุน นักลงทุนสถาบัน ซื้อสุทธิ 1,592.81 ล้านบาท บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ ขายสุทธิ 1,295.64 ล้านบาท นักลงทุนต่างประเทศ ซื้อสุทธิ 5,369.60 ล้านบาท นักลงทุนภายในประเทศ ขายสุทธิ 5,666.77 ล้านบาท. วิเคราะห์หวยหุ้นไทยลอตโต้

 
>> ผลหวยหุ้นไทยย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติหวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติดาวโจนส์ย้อนหลัง 2559-60 ผลดาวโจนส์ย้อนหลัง คลิก!!