เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์ หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ รอบเช้า บ่าย


เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์ หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ รอบเช้า บ่าย

เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์ หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ รอบเช้า บ่าย

 
ปิดตลาด
เปลี่ยนแปลง
คิดเป็น%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 16 ก.พ. 2561 21,720.25 +255.27 +1.19%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 15 ก.พ. 2561 21,464.98 +310.81 +1.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 14 ก.พ. 2561 21,154.17 -90.51 -0.43%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 13 ก.พ. 2561 21,244.68 -137.94 -0.65%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 9 ก.พ. 2561 21,382.62 -508.24 -2.32%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 8 ก.พ. 2561 21,890.86 +245.49 +1.13%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 7 ก.พ. 2561 21,645.37 +35.13 +0.16%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 6 ก.พ. 2561 21,610.24 -1,071.84 -4.73%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 5 ก.พ. 2561 22,682.08 -592.45 -2.55%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 2 ก.พ. 2561 23,274.53 -211.58 -0.90%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 1 ก.พ. 2561 23,486.11 +387.82 +1.68%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 31 ม.ค. 2561 23,098.29 -193.68 -0.83%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 30 ม.ค. 2561 23,291.97 -337.37 -1.43%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 29 ม.ค. 2561 23,629.34 -2.54 -0.01%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 26 ม.ค. 2561 23,631.88 -37.61 -0.16%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 25 ม.ค. 2561 23,669.49 -271.29 -1.13%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 24 ม.ค. 2561 23,940.78 -183.37 -0.76%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 23 ม.ค. 2561 24,124.15 +307.82 +1.29%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 22 ม.ค. 2561 23,816.33 +8.27 +0.03%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 19 ม.ค. 2561 23,808.06 +44.69 +0.19%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 18 ม.ค. 2561 23,763.37 -104.97 -0.44%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 17 ม.ค. 2561 23,868.34 -83.47 -0.35%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 16 ม.ค. 2561 23,951.81 +236.93 +1.00%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 15 ม.ค. 2561 23,714.88 +61.06 +0.26%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 12 ม.ค. 2561 23,653.82 -56.61 -0.24%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 11 ม.ค. 2561 23,710.43 -77.77 -0.33%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 10 ม.ค. 2561 23,788.20 -61.79 -0.26%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 9 ม.ค. 2561 23,849.99 +135.46 +0.57%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 5 ม.ค. 2561 23,714.53 +208.20 +0.89%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 4 ม.ค. 2561 23,506.33 +741.39 +3.26%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 29 ธ.ค. 2560 22,764.94 -19.04 -0.08%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 28 ธ.ค. 2560 22,783.98 -127.23 -0.56%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 27 ธ.ค. 2560 22,911.21 +18.52 +0.08%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 26 ธ.ค. 2560 22,892.69 -46.49 -0.20%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 25 ธ.ค. 2560 22,939.18 +36.42 +0.16%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 22 ธ.ค. 2560 22,902.76 +36.66 +0.16%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 21 ธ.ค. 2560 22,866.10 -25.62 -0.11%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 20 ธ.ค. 2560 22,891.72 +23.72 +0.10%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 19 ธ.ค. 2560 22,868.00 -33.77 -0.15%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 18 ธ.ค. 2560 22,901.77 +348.55 +1.55%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 15 ธ.ค. 2560 22,553.22 -141.23 -0.62%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 14 ธ.ค. 2560 22,694.45 -63.62 -0.28%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 13 ธ.ค. 2560 22,758.07 -108.10 -0.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 12 ธ.ค. 2560 22,866.17 -72.56 -0.32%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 11 ธ.ค. 2560 22,938.73 +127.65 +0.56%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 8 ธ.ค. 2560 22,811.08 +313.05 +1.39%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 7 ธ.ค. 2560 22,498.03 +320.99 +1.45%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 6 ธ.ค. 2560 22,177.04 -445.34 -1.97%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 5 ธ.ค. 2560 22,622.38 -84.78 -0.37%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 4 ธ.ค. 2560 22,707.16 -111.87 -0.49%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 1 ธ.ค. 2560 22,819.03 +94.07 +0.41%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 30 พ.ย. 2560 22,724.96 +127.76 +0.57%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 29 พ.ย. 2560 22,597.20 +110.96 +0.49%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 28 พ.ย. 2560 22,486.24 -9.75 -0.04%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 27 พ.ย. 2560 22,495.99 -54.86 -0.24%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 24 พ.ย. 2560 22,550.85 +27.70 +0.12%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 22 พ.ย. 2560 22,523.15 +106.67 +0.48%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 21 พ.ย. 2560 22,416.48 +154.72 +0.70%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 20 พ.ย. 2560 22,261.76 -135.04 -0.60%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 17 พ.ย. 2560 22,396.80 +45.68 +0.20%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 16 พ.ย. 2560 22,351.12 +322.80 +1.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 15 พ.ย. 2560 22,028.32 -351.69 -1.57%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 14 พ.ย. 2560 22,380.01 -0.98 -0.00%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 13 พ.ย. 2560 22,380.99 -300.43 -1.32%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 10 พ.ย. 2560 22,681.42 -187.29 -0.82%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 9 พ.ย. 2560 22,868.71 -45.11 -0.20%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 8 พ.ย. 2560 22,913.82 -23.78 -0.10%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 7 พ.ย. 2560 22,937.60 +389.25 +1.73%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 6 พ.ย. 2560 22,548.35 +9.23 +0.04%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 2 พ.ย. 2560 22,539.12 +119.04 +0.53%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 1 พ.ย. 2560 22,420.08 +408.47 +1.86%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 31 ต.ค. 2560 22,011.61 -0.06 -0.00%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 30 ต.ค. 2560 22,011.67 +3.22 +0.01%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 27 ต.ค. 2560 22,008.45 +268.67 +1.24%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 26 ต.ค. 2560 21,739.78 +32.16 +0.15%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 25 ต.ค. 2560 21,707.62 -97.55 -0.45%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 24 ต.ค. 2560 21,805.17 +108.52 +0.50%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 23 ต.ค. 2560 21,696.65 +239.01 +1.11%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 20 ต.ค. 2560 21,457.64 +9.12 +0.04%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 19 ต.ค. 2560 21,448.52 +85.47 +0.40%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 18 ต.ค. 2560 21,363.05 +26.93 +0.13%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 17 ต.ค. 2560 21,336.12 +80.56 +0.38%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 16 ต.ค. 2560 21,255.56 +100.38 +0.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 13 ต.ค. 2560 21,155.18 +200.46 +0.96%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 12 ต.ค. 2560 20,954.72 +73.45 +0.35%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 11 ต.ค. 2560 20,881.27 +57.76 +0.28%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 10 ต.ค. 2560 20,823.51 +132.80 +0.64%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 6 ต.ค. 2560 20,690.71 +62.15 +0.30%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 5 ต.ค. 2560 20,628.56 +1.90 +0.01%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 4 ต.ค. 2560 20,626.66 +12.59 +0.06%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 3 ต.ค. 2560 20,614.07 +213.29 +1.05%
 

เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์

เปิดตลาดหุ้นนิเคอิ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวลงในระดับปานกลางในวันนี้ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินเยน และจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากที่นิกเกอิพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวานนี้ หุ้นนิเคอิออนไลน์

หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าลดลง 49.46 จุด หรือ -0.25% แตะที่ 19,544.70 จุด นิเคอิวันนี้

นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดัชนีนิกเกอิทะยานขึ้นแตะระดับสุงสุดในรอบ 13 เดือนเมื่อวานนี้ นอกจากนี้ เงินเยนที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ตลาดหุ้นนิเคอิ ปิดล่าสุด รอบเช้า รอบบ่าย

ตลาดหุ้นนิเคอิ หุ้นกลุ่มส่งออกร่วงลงหลังจากเงินเยนแข็งค่า โดยหุ้นโตโยต้า มอเตอร์ ขยับลง 0.8% หุ้นนิสสัน มอเตอร์ ปรับตัวลง 0.2% และหุ้นอีซูซุ ดิ่งลง 1.3%

ส่วนหุ้นกลุ่มผู้ผลิตเหล็กร่วงลงเนื่องจากแรงขายทำกำไร โดยหุ้นนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิโตโม่ เมทัล ปรับตัวลง 0.6% และหุ้นเจเอฟอี โฮลดิ้งส์ ร่วงลง 1.5%

 
>> ผลหวยหุ้นไทยย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติหวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติดาวโจนส์ย้อนหลัง 2559-60 ผลดาวโจนส์ย้อนหลัง คลิก!!