เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์ หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ รอบเช้า บ่าย


เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์ หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ รอบเช้า บ่าย

เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์ หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ รอบเช้า บ่าย

 
ปิดตลาด
เปลี่ยนแปลง
คิดเป็น%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 21 มิ.ย. 2561 22,693.04 +137.61 +0.61%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 20 มิ.ย. 2561 22,555.43 +276.95 +1.24%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 19 มิ.ย. 2561 22,278.48 -401.85 -1.77%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 18 มิ.ย. 2561 22,680.33 -171.42 -0.75%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 15 มิ.ย. 2561 22,851.75 +113.14 +0.50%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 14 มิ.ย. 2561 22,738.61 -227.77 -0.99%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 13 มิ.ย. 2561 22,966.38 +88.03 +0.38%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 12 มิ.ย. 2561 22,878.35 +74.31 +0.33%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 11 มิ.ย. 2561 22,804.04 +109.54 +0.48%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 8 มิ.ย. 2561 22,694.50 -128.76 -0.56%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 7 มิ.ย. 2561 22,823.26 +197.53 +0.87%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 6 มิ.ย. 2561 22,625.73 +86.19 +0.38%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 5 มิ.ย. 2561 22,539.54 +63.60 +0.28%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 4 มิ.ย. 2561 22,475.94 +304.59 +1.37%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 1 มิ.ย. 2561 22,171.35 -30.47 -0.14%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 31 พ.ค. 2561 22,201.82 +183.30 +0.83%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 30 พ.ค. 2561 22,018.52 -339.91 -1.52%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 29 พ.ค. 2561 22,358.43 -122.66 -0.55%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 28 พ.ค. 2561 22,481.09 +30.30 +0.13%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 25 พ.ค. 2561 22,450.79 +13.78 +0.06%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 24 พ.ค. 2561 22,437.01 -252.73 -1.11%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 23 พ.ค. 2561 22,689.74 -270.60 -1.18%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 22 พ.ค. 2561 22,960.34 -42.03 -0.18%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 21 พ.ค. 2561 23,002.37 +72.01 +0.31%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 18 พ.ค. 2561 22,930.36 +91.99 +0.40%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 17 พ.ค. 2561 22,838.37 +121.14 +0.53%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 16 พ.ค. 2561 22,717.23 -100.79 -0.44%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 15 พ.ค. 2561 22,818.02 -47.84 -0.21%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 14 พ.ค. 2561 22,865.86 +107.38 +0.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 11 พ.ค. 2561 22,758.48 +261.30 +1.16%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 10 พ.ค. 2561 22,497.18 +88.30 +0.39%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 9 พ.ค. 2561 22,408.88 -99.81 -0.44%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 8 พ.ค. 2561 22,508.69 +41.53 +0.18%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 7 พ.ค. 2561 22,467.16 -5.62 -0.03%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 2 พ.ค. 2561 22,472.78 -35.25 -0.16%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 1 พ.ค. 2561 22,508.03 +40.16 +0.18%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 27 เม.ย. 2561 22,467.87 +148.26 +0.66%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 26 เม.ย. 2561 22,319.61 +104.29 +0.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 25 เม.ย. 2561 22,215.32 -62.80 -0.28%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 24 เม.ย. 2561 22,278.12 +190.08 +0.86%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 23 เม.ย. 2561 22,088.04 -74.20 -0.33%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 20 เม.ย. 2561 22,162.24 -28.94 -0.13%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 19 เม.ย. 2561 22,191.18 +32.98 +0.15%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 18 เม.ย. 2561 22,158.20 +310.61 +1.42%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 17 เม.ย. 2561 21,847.59 +12.06 +0.06%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 16 เม.ย. 2561 21,835.53 +56.79 +0.26%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 13 เม.ย. 2561 21,778.74 +118.46 +0.55%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 11 เม.ย. 2561 21,687.10 -107.22 -0.49%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 10 เม.ย. 2561 21,794.32 +116.06 +0.54%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 9 เม.ย. 2561 21,678.26 +110.74 +0.51%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 6 เม.ย. 2561 21,567.52 -77.90 -0.36%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 5 เม.ย. 2561 21,645.42 +325.87 +1.53%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 4 เม.ย. 2561 21,319.55 +27.26 +0.13%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 3 เม.ย. 2561 21,292.29 -96.29 -0.45%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 2 เม.ย. 2561 21,388.58 -65.72 -0.31%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 30 มี.ค. 2561 21,454.30 +295.22 +1.40%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 29 มี.ค. 2561 21,159.08 +127.77 +0.61%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 28 มี.ค. 2561 21,031.31 -286.01 -1.34%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 27 มี.ค. 2561 21,317.32 +551.22 +2.65%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 26 มี.ค. 2561 20,766.10 +148.24 +0.72%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 23 มี.ค. 2561 20,617.86 -974.13 -4.51%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 22 มี.ค. 2561 21,591.99 +211.02 +0.99%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 20 มี.ค. 2561 21,380.97 -99.93 -0.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 19 มี.ค. 2561 21,480.90 -195.61 -0.90%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 15 มี.ค. 2561 21,803.95 +26.66 +0.12%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 14 มี.ค. 2561 21,777.29 -190.81 -0.87%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 13 มี.ค. 2561 21,968.10 +144.07 +0.66%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 12 มี.ค. 2561 21,824.03 +354.83 +1.65%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 9 มี.ค. 2561 21,469.20 +101.13 +0.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 8 มี.ค. 2561 21,368.07 +115.35 +0.54%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 7 มี.ค. 2561 21,252.72 -165.04 -0.77%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 6 มี.ค. 2561 21,417.76 +375.67 +1.79%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 5 มี.ค. 2561 21,181.65 -139.55 -0.66%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 2 มี.ค. 2561 21,181.64 -542.83 -2.50%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 1 มี.ค. 2561 21,724.47 -343.77 -1.56%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 28 ก.พ. 2561 22,068.24 -321.62 -1.44%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 27 ก.พ. 2561 22,389.86 +236.23 +1.07%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 26 ก.พ. 2561 22,153.63 +260.85 +1.19%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 23 ก.พ. 2561 21,892.78 +156.34 +0.72%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 22 ก.พ. 2561 21,736.44 -234.37 -1.07%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 21 ก.พ. 2561 21,970.81 +45.71 +0.21%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 20 ก.พ. 2561 21,925.10 -224.11 -1.01%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 19 ก.พ. 2561 22,149.21 +428.96 +1.97%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 16 ก.พ. 2561 21,720.25 +255.27 +1.19%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 15 ก.พ. 2561 21,464.98 +310.81 +1.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 14 ก.พ. 2561 21,154.17 -90.51 -0.43%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 13 ก.พ. 2561 21,244.68 -137.94 -0.65%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 9 ก.พ. 2561 21,382.62 -508.24 -2.32%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 8 ก.พ. 2561 21,890.86 +245.49 +1.13%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 7 ก.พ. 2561 21,645.37 +35.13 +0.16%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 6 ก.พ. 2561 21,610.24 -1,071.84 -4.73%
 

เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์

เปิดตลาดหุ้นนิเคอิ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวลงในระดับปานกลางในวันนี้ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินเยน และจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากที่นิกเกอิพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวานนี้ หุ้นนิเคอิออนไลน์

หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าลดลง 49.46 จุด หรือ -0.25% แตะที่ 19,544.70 จุด นิเคอิวันนี้

นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดัชนีนิกเกอิทะยานขึ้นแตะระดับสุงสุดในรอบ 13 เดือนเมื่อวานนี้ นอกจากนี้ เงินเยนที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ตลาดหุ้นนิเคอิ ปิดล่าสุด รอบเช้า รอบบ่าย

ตลาดหุ้นนิเคอิ หุ้นกลุ่มส่งออกร่วงลงหลังจากเงินเยนแข็งค่า โดยหุ้นโตโยต้า มอเตอร์ ขยับลง 0.8% หุ้นนิสสัน มอเตอร์ ปรับตัวลง 0.2% และหุ้นอีซูซุ ดิ่งลง 1.3%

ส่วนหุ้นกลุ่มผู้ผลิตเหล็กร่วงลงเนื่องจากแรงขายทำกำไร โดยหุ้นนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิโตโม่ เมทัล ปรับตัวลง 0.6% และหุ้นเจเอฟอี โฮลดิ้งส์ ร่วงลง 1.5%

 
>> ผลหวยหุ้นไทยย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติหวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติดาวโจนส์ย้อนหลัง 2559-60 ผลดาวโจนส์ย้อนหลัง คลิก!!