เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์ หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ รอบเช้า บ่าย


เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์ หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ รอบเช้า บ่าย

เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์ หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ รอบเช้า บ่าย

 
ปิดตลาด
เปลี่ยนแปลง
คิดเป็น%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 21 พ.ย. 2560 22,416.48 +154.72 +0.70%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 20 พ.ย. 2560 22,261.76 -135.04 -0.60%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 17 พ.ย. 2560 22,396.80 +45.68 +0.20%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 16 พ.ย. 2560 22,351.12 +322.80 +1.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 15 พ.ย. 2560 22,028.32 -351.69 -1.57%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 14 พ.ย. 2560 22,380.01 -0.98 -0.00%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 13 พ.ย. 2560 22,380.99 -300.43 -1.32%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 10 พ.ย. 2560 22,681.42 -187.29 -0.82%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 9 พ.ย. 2560 22,868.71 -45.11 -0.20%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 8 พ.ย. 2560 22,913.82 -23.78 -0.10%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 7 พ.ย. 2560 22,937.60 +389.25 +1.73%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 6 พ.ย. 2560 22,548.35 +9.23 +0.04%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 2 พ.ย. 2560 22,539.12 +119.04 +0.53%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 1 พ.ย. 2560 22,420.08 +408.47 +1.86%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 31 ต.ค. 2560 22,011.61 -0.06 -0.00%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 30 ต.ค. 2560 22,011.67 +3.22 +0.01%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 27 ต.ค. 2560 22,008.45 +268.67 +1.24%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 26 ต.ค. 2560 21,739.78 +32.16 +0.15%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 25 ต.ค. 2560 21,707.62 -97.55 -0.45%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 24 ต.ค. 2560 21,805.17 +108.52 +0.50%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 23 ต.ค. 2560 21,696.65 +239.01 +1.11%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 20 ต.ค. 2560 21,457.64 +9.12 +0.04%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 19 ต.ค. 2560 21,448.52 +85.47 +0.40%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 18 ต.ค. 2560 21,363.05 +26.93 +0.13%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 17 ต.ค. 2560 21,336.12 +80.56 +0.38%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 16 ต.ค. 2560 21,255.56 +100.38 +0.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 13 ต.ค. 2560 21,155.18 +200.46 +0.96%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 12 ต.ค. 2560 20,954.72 +73.45 +0.35%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 11 ต.ค. 2560 20,881.27 +57.76 +0.28%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 10 ต.ค. 2560 20,823.51 +132.80 +0.64%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 6 ต.ค. 2560 20,690.71 +62.15 +0.30%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 5 ต.ค. 2560 20,628.56 +1.90 +0.01%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 4 ต.ค. 2560 20,626.66 +12.59 +0.06%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 3 ต.ค. 2560 20,614.07 +213.29 +1.05%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 2 ต.ค. 2560 20,400.78 +44.50 +0.22%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 29 ก.ย. 2560 20,356.28 -6.83 -0.03%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 28 ก.ย. 2560 20,363.11 +96.06 +0.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 27 ก.ย. 2560 20,267.05 -63.14 -0.31%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 26 ก.ย. 2560 20,330.19 -67.39 -0.33%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 25 ก.ย. 2560 20,397.58 +101.13 +0.50%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 22 ก.ย. 2560 20,296.45 -51.03 -0.25%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 21 ก.ย. 2560 20,347.48 +37.02 +0.18%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 20 ก.ย. 2560 20,310.46 +11.08 +0.05%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 19 ก.ย. 2560 20,299.38 +389.88 +1.96%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 15 ก.ย. 2560 19,909.50 +102.06 +0.52%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 14 ก.ย. 2560 19,807.44 -58.38 -0.29%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 13 ก.ย. 2560 19,865.82 +89.20 +0.45%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 12 ก.ย. 2560 19,776.62 +230.85 +1.18%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 11 ก.ย. 2560 19,545.77 +270.95 +1.41%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 8 ก.ย. 2560 19,274.82 -121.70 -0.63%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 7 ก.ย. 2560 19,396.52 +38.55 +0.20%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 6 ก.ย. 2560 19,357.97 -27.84 -0.14%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 5 ก.ย. 2560 19,385.81 -122.44 -0.63%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 4 ก.ย. 2560 19,508.25 -183.22 -0.93%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 1 ก.ย. 2560 19,691.47 +45.23 +0.23%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 31 ส.ค. 2560 19,646.24 +139.70 +0.72%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 30 ส.ค. 2560 19,506.54 +143.99 +0.74%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 29 ส.ค. 2560 19,362.55 -87.35 -0.45%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 28 ส.ค. 2560 19,449.90 -2.71 -0.01%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 25 ส.ค. 2560 19,452.61 +98.84 +0.51%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 24 ส.ค. 2560 19,353.77 -80.87 -0.42%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 23 ส.ค. 2560 19,434.64 +50.80 +0.26%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 22 ส.ค. 2560 19,383.84 -9.29 -0.05%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 21 ส.ค. 2560 19,393.13 -77.28 -0.40%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 18 ส.ค. 2560 19,470.41 -232.22 -1.18%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 17 ส.ค. 2560 19,702.63 -26.65 -0.14%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 16 ส.ค. 2560 19,729.28 -24.03 -0.12%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 15 ส.ค. 2560 19,753.31 +216.21 +1.11%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 14 ส.ค. 2560 19,537.10 -192.64 -0.98%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 10 ส.ค. 2560 19,729.74 -8.97 -0.05%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 9 ส.ค. 2560 19,738.71 -257.30 -1.29%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 8 ส.ค. 2560 19,996.01 -59.88 -0.30%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 7 ส.ค. 2560 20,055.89 +103.56 +0.52%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 4 ส.ค. 2560 19,952.33 -76.93 -0.38%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 3 ส.ค. 2560 20,029.26 -50.78 -0.25%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 2 ส.ค. 2560 20,080.04 +94.25 +0.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 1 ส.ค. 2560 19,985.79 +60.61 +0.30%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 31 ก.ค. 2560 19,925.18 -34.66 -0.17%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 28 ก.ค. 2560 19,959.84 -119.80 -0.60%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 27 ก.ค. 2560 20,079.64 +29.48 +0.15%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 26 ก.ค. 2560 20,050.16 +94.96 +0.48%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 25 ก.ค. 2560 19,955.20 -20.47 -0.10%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 24 ก.ค. 2560 19,975.67 -124.08 -0.62%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 21 ก.ค. 2560 20,099.75 -44.84 -0.22%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 20 ก.ค. 2560 20,144.59 +123.73 +0.62%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 19 ก.ค. 2560 20,020.86 +20.95 +0.10%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 18 ก.ค. 2560 19,999.91 -118.95 -0.59%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 14 ก.ค. 2560 20,118.86 +19.05 +0.09%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 13 ก.ค. 2560 20,099.81 +1.43 +0.01%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 12 ก.ค. 2560 20,098.38 -97.10 -0.48%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 11 ก.ค. 2560 20,195.48 +114.50 +0.57%
 

เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์

เปิดตลาดหุ้นนิเคอิ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวลงในระดับปานกลางในวันนี้ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินเยน และจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากที่นิกเกอิพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวานนี้ หุ้นนิเคอิออนไลน์

หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าลดลง 49.46 จุด หรือ -0.25% แตะที่ 19,544.70 จุด นิเคอิวันนี้

นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดัชนีนิกเกอิทะยานขึ้นแตะระดับสุงสุดในรอบ 13 เดือนเมื่อวานนี้ นอกจากนี้ เงินเยนที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ตลาดหุ้นนิเคอิ ปิดล่าสุด รอบเช้า รอบบ่าย

ตลาดหุ้นนิเคอิ หุ้นกลุ่มส่งออกร่วงลงหลังจากเงินเยนแข็งค่า โดยหุ้นโตโยต้า มอเตอร์ ขยับลง 0.8% หุ้นนิสสัน มอเตอร์ ปรับตัวลง 0.2% และหุ้นอีซูซุ ดิ่งลง 1.3%

ส่วนหุ้นกลุ่มผู้ผลิตเหล็กร่วงลงเนื่องจากแรงขายทำกำไร โดยหุ้นนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิโตโม่ เมทัล ปรับตัวลง 0.6% และหุ้นเจเอฟอี โฮลดิ้งส์ ร่วงลง 1.5%

 
>> ผลหวยหุ้นไทยย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติหวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติดาวโจนส์ย้อนหลัง 2559-60 ผลดาวโจนส์ย้อนหลัง คลิก!!