เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์ หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ รอบเช้า บ่าย


เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์ หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ รอบเช้า บ่าย

เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์ หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ รอบเช้า บ่าย

 
ปิดตลาด
เปลี่ยนแปลง
คิดเป็น%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 19 ก.ย. 2560 20,299.38 +389.88 +1.96%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 15 ก.ย. 2560 19,909.50 +102.06 +0.52%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 14 ก.ย. 2560 19,807.44 -58.38 -0.29%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 13 ก.ย. 2560 19,865.82 +89.20 +0.45%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 12 ก.ย. 2560 19,776.62 +230.85 +1.18%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 11 ก.ย. 2560 19,545.77 +270.95 +1.41%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 8 ก.ย. 2560 19,274.82 -121.70 -0.63%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 7 ก.ย. 2560 19,396.52 +38.55 +0.20%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 6 ก.ย. 2560 19,357.97 -27.84 -0.14%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 5 ก.ย. 2560 19,385.81 -122.44 -0.63%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 4 ก.ย. 2560 19,508.25 -183.22 -0.93%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 1 ก.ย. 2560 19,691.47 +45.23 +0.23%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 31 ส.ค. 2560 19,646.24 +139.70 +0.72%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 30 ส.ค. 2560 19,506.54 +143.99 +0.74%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 29 ส.ค. 2560 19,362.55 -87.35 -0.45%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 28 ส.ค. 2560 19,449.90 -2.71 -0.01%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 25 ส.ค. 2560 19,452.61 +98.84 +0.51%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 24 ส.ค. 2560 19,353.77 -80.87 -0.42%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 23 ส.ค. 2560 19,434.64 +50.80 +0.26%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 22 ส.ค. 2560 19,383.84 -9.29 -0.05%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 21 ส.ค. 2560 19,393.13 -77.28 -0.40%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 18 ส.ค. 2560 19,470.41 -232.22 -1.18%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 17 ส.ค. 2560 19,702.63 -26.65 -0.14%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 16 ส.ค. 2560 19,729.28 -24.03 -0.12%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 15 ส.ค. 2560 19,753.31 +216.21 +1.11%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 14 ส.ค. 2560 19,537.10 -192.64 -0.98%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 10 ส.ค. 2560 19,729.74 -8.97 -0.05%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 9 ส.ค. 2560 19,738.71 -257.30 -1.29%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 8 ส.ค. 2560 19,996.01 -59.88 -0.30%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 7 ส.ค. 2560 20,055.89 +103.56 +0.52%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 4 ส.ค. 2560 19,952.33 -76.93 -0.38%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 3 ส.ค. 2560 20,029.26 -50.78 -0.25%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 2 ส.ค. 2560 20,080.04 +94.25 +0.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 1 ส.ค. 2560 19,985.79 +60.61 +0.30%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 31 ก.ค. 2560 19,925.18 -34.66 -0.17%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 28 ก.ค. 2560 19,959.84 -119.80 -0.60%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 27 ก.ค. 2560 20,079.64 +29.48 +0.15%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 26 ก.ค. 2560 20,050.16 +94.96 +0.48%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 25 ก.ค. 2560 19,955.20 -20.47 -0.10%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 24 ก.ค. 2560 19,975.67 -124.08 -0.62%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 21 ก.ค. 2560 20,099.75 -44.84 -0.22%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 20 ก.ค. 2560 20,144.59 +123.73 +0.62%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 19 ก.ค. 2560 20,020.86 +20.95 +0.10%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 18 ก.ค. 2560 19,999.91 -118.95 -0.59%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 14 ก.ค. 2560 20,118.86 +19.05 +0.09%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 13 ก.ค. 2560 20,099.81 +1.43 +0.01%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 12 ก.ค. 2560 20,098.38 -97.10 -0.48%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 11 ก.ค. 2560 20,195.48 +114.50 +0.57%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 10 ก.ค. 2560 20,080.98 +151.89 +0.76%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 7 ก.ค. 2560 19,929.09 -64.97 -0.32%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 6 ก.ค. 2560 19,994.06 -87.57 -0.44%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 5 ก.ค. 2560 20,081.63 +49.28 +0.25%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 4 ก.ค. 2560 20,032.35 -23.45 -0.12%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 3 ก.ค. 2560 20,055.80 +22.37 +0.11%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 30 มิ.ย. 2560 20,033.43 -186.87 -0.92%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 29 มิ.ย. 2560 20,220.30 +89.89 +0.45%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 28 มิ.ย. 2560 20,130.41 -94.68 -0.47%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 27 มิ.ย. 2560 20,225.09 +71.74 +0.36%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 26 มิ.ย. 2560 20,153.35 +20.68 +0.10%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 23 มิ.ย. 2560 20,132.67 +22.16 +0.11%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 22 มิ.ย. 2560 20,110.51 -28.28 -0.14%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 21 มิ.ย. 2560 20,138.79 -91.62 -0.45%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 20 มิ.ย. 2560 20,230.41 +162.66 +0.81%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 19 มิ.ย. 2560 20,067.75 +124.49 +0.62%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 16 มิ.ย. 2560 19,943.26 +111.44 +0.56%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 15 มิ.ย. 2560 19,831.82 -51.70 -0.26%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 14 มิ.ย. 2560 19,883.52 -15.23 -0.08%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 13 มิ.ย. 2560 19,898.75 -9.83 -0.05%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 12 มิ.ย. 2560 19,908.58 -104.68 -0.52%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 9 มิ.ย. 2560 20,013.26 +104.00 +0.52%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 8 มิ.ย. 2560 19,909.26 -75.36 -0.38%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 7 มิ.ย. 2560 19,984.62 +4.72 +0.02%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 6 มิ.ย. 2560 19,979.90 -190.92 -0.95%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 5 มิ.ย. 2560 20,170.82 -6.46 -0.03%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 2 มิ.ย. 2560 20,177.28 +317.25 +1.60%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 1 มิ.ย. 2560 19,860.03 +209.46 +1.07%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 31 พ.ค. 2560 19,650.57 -27.28 -0.14%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 30 พ.ค. 2560 19,677.85 -4.72 -0.02%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 29 พ.ค. 2560 19,682.57 -4.27 -0.02%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 26 พ.ค. 2560 19,686.84 -126.29 -0.64%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 25 พ.ค. 2560 19,813.13 +70.15 +0.36%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 24 พ.ค. 2560 19,742.98 +129.70 +0.66%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 23 พ.ค. 2560 19,613.28 -65.00 -0.33%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 22 พ.ค. 2560 19,678.28 +87.52 +0.45%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 19 พ.ค. 2560 19,590.76 +36.90 +0.19%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 18 พ.ค. 2560 19,553.86 -261.02 -1.32%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พุธ 17 พ.ค. 2560 19,814.88 -104.94 -0.53%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ อังคาร 16 พ.ค. 2560 19,919.82 +49.97 +0.25%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ จันทร์ 15 พ.ค. 2560 19,869.85 -14.05 -0.07%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ ศุกร์ 12 พ.ค. 2560 19,883.90 -77.65 -0.39%
ตลาดหุ้นนิเคอิวันนี้ พฤหัสบดี 11 พ.ค. 2560 19,961.55 +61.46 +0.31%
 

เปิดตลาดหุ้นนิเคอิออนไลน์

เปิดตลาดหุ้นนิเคอิ ดัชนีนิกเกอิตลาดหุ้นโตเกียวปิดภาคเช้าปรับตัวลงในระดับปานกลางในวันนี้ ท่ามกลางการซื้อขายที่ผันผวน โดยตลาดได้รับแรงกดดันจากการแข็งค่าของเงินเยน และจากการที่นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากที่นิกเกอิพุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งเมื่อวานนี้ หุ้นนิเคอิออนไลน์

หุ้นญี่ปุ่นนิเคอิวันนี้ สำนักข่าวเกียวโดรายงานว่า ดัชนีนิกเกอิปิดภาคเช้าลดลง 49.46 จุด หรือ -0.25% แตะที่ 19,544.70 จุด นิเคอิวันนี้

นักลงทุนเทขายทำกำไรหลังจากดัชนีนิกเกอิทะยานขึ้นแตะระดับสุงสุดในรอบ 13 เดือนเมื่อวานนี้ นอกจากนี้ เงินเยนที่แข็งค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐยังส่งผลให้นักลงทุนชะลอการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง

ตลาดหุ้นนิเคอิ ปิดล่าสุด รอบเช้า รอบบ่าย

ตลาดหุ้นนิเคอิ หุ้นกลุ่มส่งออกร่วงลงหลังจากเงินเยนแข็งค่า โดยหุ้นโตโยต้า มอเตอร์ ขยับลง 0.8% หุ้นนิสสัน มอเตอร์ ปรับตัวลง 0.2% และหุ้นอีซูซุ ดิ่งลง 1.3%

ส่วนหุ้นกลุ่มผู้ผลิตเหล็กร่วงลงเนื่องจากแรงขายทำกำไร โดยหุ้นนิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิโตโม่ เมทัล ปรับตัวลง 0.6% และหุ้นเจเอฟอี โฮลดิ้งส์ ร่วงลง 1.5%

 
>> ผลหวยหุ้นไทยย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติหวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติดาวโจนส์ย้อนหลัง 2559-60 ผลดาวโจนส์ย้อนหลัง คลิก!!