ดูเลขดาวโจนส์วันนี้ เลขหุ้นดาวโจนส์ออนไลน์ ดาวโจนส์ปิด


ดูเลขดาวโจนส์วันนี้ เลขหุ้นดาวโจนส์ออนไลน์ ดาวโจนส์ปิด

ดูเลขดาวโจนส์วันนี้ เลขหุ้นดาวโจนส์ออนไลน์ ดาวโจนส์ปิด

 
ปิดตลาด
เปลี่ยนแปลง
คิดเป็น%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 20 พ.ย. 2560 23,430.33 +72.09 +0.31%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 17 พ.ย. 2560 23,358.24 -100.12 -0.43%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 16 พ.ย. 2560 23,458.36 +187.08 +0.80%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 15 พ.ย. 2560 23,271.28 -138.19 -0.59%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 14 พ.ย. 2560 23,409.47 -30.23 -0.13%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 13 พ.ย. 2560 23,439.70 +17.49 +0.07%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 10 พ.ย. 2560 23,422.21 -39.73 -0.17%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 9 พ.ย. 2560 23,461.94 -101.42 -0.43%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 8 พ.ย. 2560 23,563.36 +6.13 +0.03%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 7 พ.ย. 2560 23,557.23 +8.81 +0.04%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 6 พ.ย. 2560 23,548.42 +9.23 +0.04%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 3 พ.ย. 2560 23,539.19 +22.93 +0.10%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 2 พ.ย. 2560 23,516.26 +81.25 +0.35%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 1 พ.ย. 2560 23,435.01 +57.77 +0.25%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 31 ต.ค. 2560 23,377.24 +28.50 +0.12%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 30 ต.ค. 2560 23,348.74 -85.45 -0.36%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 27 ต.ค. 2560 23,434.19 +33.33 +0.14%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 26 ต.ค. 2560 23,400.86 +71.40 +0.31%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 25 ต.ค. 2560 23,329.46 -112.30 -0.48%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 24 ต.ค. 2560 23,441.76 +167.80 +0.72%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 23 ต.ค. 2560 23,273.96 -54.67 -0.23%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 20 ต.ค. 2560 23,328.63 +165.59 +0.71%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 18 ต.ค. 2560 23,163.04 +5.44 +0.02%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 17 ต.ค. 2560 22,997.44 +40.48 +0.18%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 16 ต.ค. 2560 22,956.96 +85.24 +0.37%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 13 ต.ค. 2560 22,871.72 +30.71 +0.13%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 12 ต.ค. 2560 22,841.01 -31.88 -0.14%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 11 ต.ค. 2560 22,872.89 +42.21 +0.18%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 10 ต.ค. 2560 22,830.68 +69.61 +0.31%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 9 ต.ค. 2560 22,761.07 -12.60 -0.06%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 6 ต.ค. 2560 22,773.67 -1.72 -0.01%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 5 ต.ค. 2560 22,775.39 +113.75 +0.50%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 4 ต.ค. 2560 22,661.64 +19.97 +0.09%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 3 ต.ค. 2560 22,641.67 +84.07 +0.37%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 2 ต.ค. 2560 22,557.60 +152.51 +0.68%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 29 ก.ย. 2560 22,405.09 +23.89 +0.11%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 28 ก.ย. 2560 22,381.20 +40.49 +0.18%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 27 ก.ย. 2560 22,340.71 +56.39 +0.25%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 26 ก.ย. 2560 22,284.32 -11.77 -0.05%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 25 ก.ย. 2560 22,296.09 -53.50 -0.24%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 22 ก.ย. 2560 22,349.59 -9.64 -0.04%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 21 ก.ย. 2560 22,359.23 -53.36 -0.24%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 20 ก.ย. 2560 22,412.59 +41.79 +0.19%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 19 ก.ย. 2560 22,370.80 +39.45 +0.18%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 18 ก.ย. 2560 22,331.35 +63.01 +0.28%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 15 ก.ย. 2560 22,268.34 +64.86 +0.29%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 14 ก.ย. 2560 22,203.48 +45.30 +0.20%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 13 ก.ย. 2560 22,158.18 +39.32 +0.18%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 12 ก.ย. 2560 22,118.86 +61.49 +0.28%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 11 ก.ย. 2560 22,057.37 +259.58 +1.19%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 8 ก.ย. 2560 21,797.79 +13.01 +0.06%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 7 ก.ย. 2560 21,784.78 -22.86 -0.10%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 6 ก.ย. 2560 21,807.64 +54.33 +0.25%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 5 ก.ย. 2560 21,753.31 -234.25 -1.07%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 1 ก.ย. 2560 21,987.56 +39.46 +0.18%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 31 ส.ค. 2560 21,948.10 +55.67 +0.25%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 30 ส.ค. 2560 21,892.43 +27.06 +0.12%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 29 ส.ค. 2560 21,865.37 +56.97 +0.26%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 28 ส.ค. 2560 21,808.40 -5.27 -0.02%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 25 ส.ค. 2560 21,813.67 +30.27 +0.14%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 24 ส.ค. 2560 21,783.40 -28.69 -0.13%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 23 ส.ค. 2560 21,812.09 -87.80 -0.40%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 22 ส.ค. 2560 21,899.89 +196.14 +0.90%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 18 ส.ค. 2560 21,674.51 -76.22 -0.35%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 17 ส.ค. 2560 21,750.73 -274.14 -1.24%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 16 ส.ค. 2560 22,024.87 +25.88 +0.12%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 15 ส.ค. 2560 21,998.99 +5.28 +0.02%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 14 ส.ค. 2560 21,993.71 +135.39 +0.62%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 11 ส.ค. 2560 21,858.32 +14.31 +0.07%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 10 ส.ค. 2560 21,844.01 -204.69 -0.93%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 9 ส.ค. 2560 22,048.70 -36.64 -0.17%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 7 ส.ค. 2560 22,118.42 +25.61 +0.12%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 4 ส.ค. 2560 22,092.81 +66.71 +0.30%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 3 ส.ค. 2560 22,026.10 +9.86 +0.04%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 2 ส.ค. 2560 22,016.24 +52.32 +0.24%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 1 ส.ค. 2560 21,963.92 +72.80 +0.33%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 31 ก.ค. 2560 21,891.12 +60.81 +0.28%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 28 ก.ค. 2560 21,830.31 +33.76 +0.15%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 27 ก.ค. 2560 21,796.55 +85.54 +0.39%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 26 ก.ค. 2560 21,711.01 +97.58 +0.45%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 25 ก.ค. 2560 21,613.43 +100.26 +0.47%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 24 ก.ค. 2560 21,513.17 -66.90 -0.31%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 20 ก.ค. 2560 21,611.78 -28.97 -0.13%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 19 ก.ค. 2560 21,640.75 +66.02 +0.31%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 18 ก.ค. 2560 21,574.73 -54.99 -0.25%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 17 ก.ค. 2560 21,629.72 -8.02 -0.04%
ดาวโจนส์ปิด ศุกร์ 14 ก.ค. 2560 21,637.74 +84.65 +0.39%
ดาวโจนส์ปิด พฤหัสบดี 13 ก.ค. 2560 21,553.09 +20.95 +0.10%
ดาวโจนส์ปิด พุธ 12 ก.ค. 2560 21,532.14 +123.07 +0.57%
ดาวโจนส์ปิด อังคาร 11 ก.ค. 2560 21,409.07 +0.55 +0.00%
ดาวโจนส์ปิด จันทร์ 10 ก.ค. 2560 21,408.52 -5.82 -0.03%
 

ดูเลขดาวโจนส์วันนี้ เลขหุ้นดาวโจนส์ออนไลน์ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก

เลขดาวโจนส์ ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดบวก จากข้อมูลผู้บริโภค ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นในวันอังคาร โดยได้แรงหนุนจากข้อมูลผู้บริโภคอันแข็งแกร่งของสหรัฐฯ และการเพิ่มขึ้นของหุ้นบริษัท อเมซอน กับบริษัทกลุ่มเทคโนโลยีอื่นๆ ช่วยแนสแด็กทำนิวไฮ เลขดาวโจนส์วันนี้

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดการซื้อขายวันที่ 27 ธ.ค. ในแดนบวก โดยดัชนีดาวโจนส์เพิ่มขึ้น 11.23 จุด หรือ 0.06% ปิดที่ 19945.04 จุด ส่วนดัชนีเอสแอนด์พี 500 เพิ่มขึ้น 5.09 จุด หรือ 0.22% ปิดที่ 2268.88 จุด ขณะที่ดัชนีแนสแด็กเพิ่มขึ้น 24.75 จุด หรือ 0.45% ปิดที่ 5487.44 จุด

เลขดาวโจนส์วันนี้ ดูเลขดาวโจนส์วันนี้ เลขหุ้นดาวโจนส์ออนไลน์

เลขหุ้นดาวโจนส์ เมื่อวันอังคาร ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของ ‘Conference Board’ เพิ่มขึ้น 4.3 จุด ในเดือน ธ.ค. ไปอยู่ที่ 113.7 จุด เกิดกว่าที่นักวิเคราะคาดการณ์เอาไว้ และเป็นค่าสูงสุดนับตั้งแต่เดือนส.ค. ปี 2001 ขณะเดียวกัน บริษัทอเมซอนหุ้นขึ้น 1.4% หลังระบุว่า พวกเขามีฤดูกาลซื้อขายในวันหยุดที่ดีที่สุดตลอดกาลในปี 2016 เลขหุ้นดาวโจนส์ออนไลน์

>> ผลหวยหุ้นไทยย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติหวยหุ้นนิเคอิย้อนหลัง 2559-2560 คลิก!!
>> สถิติดาวโจนส์ย้อนหลัง 2559-60 ผลดาวโจนส์ย้อนหลัง คลิก!!